Deklaracja końcowa z Międzynarodowego Spotkania Pracowników Amazona – Lipsk, 26-28 stycznia 2018 r.

Pracownicy i pracownice z pięciu magazynów firmy Amazon z trzech krajów oraz osoby ich wspierające spotkały się w Lipsku na szóstym spotkaniu międzynarodowym. Pierwsze z nich miało miejsce w 2015 r. Tym razem rozpoczęliśmy od wyprawy pod magazyn Amazona w Lipsku (LEJ1), gdzie rozdawaliśmy ulotki zatytułowane „Stand-up w obronie naszych wspólnych interesów!” [pracownicy Amazona każdą … Continue reading Deklaracja końcowa z Międzynarodowego Spotkania Pracowników Amazona – Lipsk, 26-28 stycznia 2018 r.

Final Declaration of the Cross-Border Meeting of Amazon Workers – Leipzig, January 26–28, 2018

Workers from five Amazon warehouses in three countries and supporters met in Leipzig for the sixth meeting of this type since 2015. First we went to Amazon’s Leipzig warehouse LEJ1 to distribute leaflets titled “Stand up for our common interests!” During the subsequent meeting, we discussed what had happened since our last meeting in Poznan … Continue reading Final Declaration of the Cross-Border Meeting of Amazon Workers – Leipzig, January 26–28, 2018

Abschlusserklärung des grenzübergreifenden Treffens von Amazon-ArbeiterInnen – Leipzig, 26. bis 28. Januar 2018

ArbeiterInnen aus fünf Amazon-Lagern in drei Ländern sowie UnterstützerInnen trafen sich in Leipzig zum sechsten Treffen dieser Art seit 2015. Zunächst fuhren wir zum Amazon-Lager LEJ1 in Leipzig und verteilten Flugblätter mit dem Titel „Steht auf für unsere gemeinsamen Interessen!“ Während des anschließenden Treffens diskutierten wir, was seit dem letzten in Poznan im Frühjahr 2017 … Continue reading Abschlusserklärung des grenzübergreifenden Treffens von Amazon-ArbeiterInnen – Leipzig, 26. bis 28. Januar 2018