Solidarność ze strajkującą załogą hiszpańskiego Amazona

List poparcia z Polski dla strajkującej załogi hiszpańskiego Amazona

Koleżanki i koledzy z MAD4!

Jesteśmy pod wrażeniem Waszej mobilizacji i determinacji w walce o utrzymanie warunków pracy i płacy. Pragniemy przekazać Wam słowa uznania, solidarności i życzyć powodzenia i wytrwałości w starciu z Amazonem. W 2016 r. 2000 pracowników Amazona w Polsce zagłosowało za strajkiem, lecz nie mogliśmy zorganizować go ze względu na restrykcyjne polskie prawo.

Stanowicie dla nas inspirację dlatego że macie odwagę walczyć o swoje.

W Hiszpanii, w Niemczech, we Francji, w Polsce i w innych magazynach Amazona organizujemy się i walczymy o to samo. Nie godzimy się na wyzysk ze strony garstki najbogatszych, którzy bogacą się dzięki naszej pracy i trwonią pieniądze na zabawki. Odbywa się to kosztem setek tysięcy pracowników magazynowych Amazona na całym świecie i kosztem naszych rodzin – nie chcemy być tanią siłą roboczą!

Mamy wiele podobnych problemów: permanentną kontrolę ze strony przełożonych, niskie zarobki, dużą presję na wydajność. Co tydzień managerowie wręczają nam negatywne feedbacki, nawet gdy osiągamy 99% normy – twierdzą, że wystarcza 4, aby nas zwolnić.

Dlatego gdy Jeff Bezos wkrótce przyjedzie do Europy, 4 kwietnia w Berlinie, podążymy za nim, by wręczyć mu setki negatywnych feedbacków tym razem od nas! Będziemy je w najbliższych tygodniach zbierać wśród pracowników magazynowych w Polsce.

Zapraszamy Was do tego samego, niech Bezos zrozumie, że nie godzimy się na takie traktowanie!

Zapraszamy Was również do udziału w Międzynarodowych Spotkaniach Pracowników Amazona, które organizujemy od 3 lat – kolejne odbędzie się we wrześniu w Niemczech pod Frankfurtem (Bad Hersfeld Amazon FRA). Dzięki tej wymianie mamy informacje z pierwszej ręki, które przydają się do skuteczniejszego organizowania się w naszych magazynach. (Więcej informacji: www.amworkers.wordpress.com).

Życzymy Wam, abyście twardo stali przy swoim i nie ugięli się pod naciskami.

Ciężko pracujemy i Amazon nie daje nam nic za darmo, bo to my, pracownicy i pracownice, wypracowujmy jego niebotyczne zyski. Zasługujemy zatem na godne traktowanie, na całym świecie, bo nie jesteśmy robotami!

W przeddzień Waszego strajku rozdamy w magazynie Amazon POZ1 ulotki przedstawiające Wasze żądania, aby pracownicy w Polsce nie ulegali zwiększonej presji, jeśli Amazon będzie chciał u nas wysyłać paczki, które nie zostaną nadane z Waszego magazynu z powodu strajku. Nie chcemy być łamistrajkami!

Popieramy strajkujących w Amazonie w Hiszpanii!

Bez walki nie licz na lepsze życie!

OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Amazon Fulfillment Poland

Poznań, 19 marca 2018

 

Werbeanzeigen

Solidarity with striking workers at Amazon Spain

Solidarity letter from Poland to the workers on strike at the Amazon warehouse in Spain

Dear friends from MAD4!

We are impressed by your mobilization and your determination in the fight to maintain and improve your working conditions and wages. We want to express our solidarity and wish you good luck and stamina for the struggle against Amazon!

In 2016, here in Poland, 2,000 Amazon workers took part in a strike ballot and voted „yes” for strike. Despite that we could not organize it due to restrictive Polish labor law.

Your struggle inspires us, because you have the courage to fight for what you deserve!

In Amazon warehouses in Spain, Germany, France, Poland, and other countries we organize and fight for the same thing. We reject the exploitation by a few bosses who get rich thanks to our work and spend money on their toys. It is at the cost of hundreds of thousands of workers at Amazon worldwide and at the expense of our families. We refuse to be cheap labor!

We have many similar problems: permanent control by managers, low wages, high pressure to increase productivity. Every week managers give us negative feedbacks, even when we make 99 percent of the expected rate, and they say they can fire us if we get four feedbacks.

Therefore, when Jeff Bezos comes to Europe soon – to Berlin on April 24 – we are going to meet him there so we can give him hundreds of negative feedbacks – this time from us!

We will collect feedbacks from warehouse workers in Poland in the next few weeks, and we invite you to do the same – let’s show Bezos together that we reject the treatment we get!

We also invite you to join the Cross-Border Meeting of Amazon Workers which has taken place regularly for three years. The next meeting will be in Germany near Frankfurt (in Bad Hersfeld, Amazon’s FRA) in September 2018. Through this exchange, we have first-hand information which helps us to effectively organize in our warehouses. (For more on the meetings, please, see www.amworkers.wordpress.com).

In your current struggle, we wish you strength so you can resist the pressure!

We, the workers, work hard and Amazon doesn’t give us anything for free while it is us who make its giant profits. Therefore we deserve to be treated with dignity, not like robots, all over the world!

One day before your strike we are going to distribute leaflets among workers at Amazon’s POZ1 in Poland to present your demands. We will also explain that there is no point to work under bigger pressure in case Amazon wants us to send out those parcels that cannot be sent from your warehouse due to the strike. We don’t want to be used as scabs!

We support the strikers at Amazon in Spain!

Without a fight you cannot count on a better life!

OZZ Inicjatywa Pracownicza at Amazon Fulfillment Poland

Poznan, March 19, 2018