Invitación a los trabajadores de Amazon al Encuentro Transfronterizo en Poznan Marzo 2019

Queridas/os compañeras/os de Amazon y simpatizantes, Estamos muy contentas de invitaros a la próxima reunión transfronteriza de trabajadores de Amazon que tendrá lugar en Poznan (Polonia occidental) desde el viernes 15 de marzo hasta el domingo 17 de marzo de 2019. Esta es una reunión de base, organizada por las y los propios trabajadores, para … Continue reading Invitación a los trabajadores de Amazon al Encuentro Transfronterizo en Poznan Marzo 2019

Zaproszenie na Ponadnarodowe Spotkanie Pracowników Amazon w Poznaniu, Marzec 2019

Drogie Koleżanki i Koledzy z Amazon, Pracownicy i osoby wspierające, Serdecznie zapraszamy na kolejne Ponadnarodowe Spotkanie Pracowników Amazon, które odbędzie się w Poznaniu od piątku 15 marca do niedzieli 17 marca 2019 r. Jest to kolejne oddolne spotkanie organizowane przez samych pracowników z kilku krajów, w celu wymiany informacji, wzajemnego wspierania się w naszych lokalnych … Continue reading Zaproszenie na Ponadnarodowe Spotkanie Pracowników Amazon w Poznaniu, Marzec 2019

Invitation à la réunion transnationale des travailleurs d’Amazon à Poznan Mars 2019

Chers camarades d'Amazon et activistes des groupes de soutien, nous vous invitons à notre prochaine rencontre transnationale des travailleurs d'Amazon qui aura lieu à Poznan (Pologne occidentale) du vendredi 15 mars au dimanche 17 mars 2019. Il s'agit d'une rencontre de base organisée par les travailleurs eux-mêmes afin d' échanger des informations, se soutenir mutuellement … Continue reading Invitation à la réunion transnationale des travailleurs d’Amazon à Poznan Mars 2019

Invitation to the Amazon Workers’ Cross-Border Meeting in Poznan, March 2019

Dear fellow Amazon workers and supporters, we kindly invite you to our next Amazon Workers’ Cross-Border Meeting that will take place in Poznan (West Poland) from Friday, March 15, until Sunday, March 17, 2019. This is a grassroots meeting organized by workers themselves to exchange information, to support each other in our local struggles, and … Continue reading Invitation to the Amazon Workers’ Cross-Border Meeting in Poznan, March 2019

Einladung zum Grenzübergreifenden Amazon-ArbeiterInnen-Treffen in Poznań März 2019

Liebe Amazon-Kolleginnen und -Kollegen, Unterstützerinnen und Unterstützer, hiermit laden wir Euch herzlich zum nächsten Grenzübergreifenden Amazon-ArbeiterInnen-Treffen ein, dass in Poznań (Westpolen) von Freitag, 15. März, bis Sonntag, 17. März 2019, stattfinden wird. Dies ist ein Basistreffen, organisiert von Arbeiterinnen und Arbeitern selbst, zum Austausch von Informationen, zur gegenseitigen Unterstützung unserer Kämpfe vor Ort und zur … Continue reading Einladung zum Grenzübergreifenden Amazon-ArbeiterInnen-Treffen in Poznań März 2019