Záverečné vyhlásenie Cezhraničného stretnutia pracujúcich z Amazonu – Poznaň, marec 2019

Ôsme medzinárodné stretnutie pracujúcich z Amazonu sa konalo 15. – 17. marca 2019. Vyše päťdesiati zamestnanci a ich podporovatelia zo Španielska, Francúzska, Poľska a Nemecka a zo šiestich odborových zväzov sa stretli v Poznani, aby si vymenili informácie a naplánovali spoločné akcie:

  • Ako sa dohodlo na poslednom stretnutí, prvýkrát sa systematicky zbierali informácie o všetkých zúčastnených logistických centrách (fulfillment center) a o pracovných podmienkach v nich.
  • V Poznani sa spustila kampaň „Proti pretekom o život“, ktorá je zameraná proti vysokým normám a hodnoteniu výkonu zamestnancov. Chcú sa k nej pridať aj centrá v ďalších krajinách. V súvislosti s kampaňou účastníci stretnutia rozdávali letáky počas striedania zmien v poznaňskom centre.
  • Jedným z bodov diskusie bolo aj využívanie agentúrnych zamestnancov v Amazone. V Poľsku a Španielsku firma naďalej zamestnáva dočasných pracovníkov s krátkymi, často len dvojtýždňovými zmluvami. V nemeckých centrách sa už pred piatimi rokmi odohral pomerne úspešný boj proti agentúrnej práci. Účastníci si vymenili informácie o úspešných stratégiách. Medzinárodné využívanie agentúrnej práce vytvára tlak na mzdy a pracovné podmienky v každej krajine. Na protest proti agentúrnej práci zorganizovali účastníci stretnutia demonštráciu pred sídlom agentúry Adecco v Poznani (pozri video: https://vimeo.com/326854438).
  • Súčasťou stretnutia bola aj diskusia o kontroverznej požiadavke za zavedenie jednotnej, celoeurópskej mzdy vo firme. Pracovníci logistických centier Amazonu robia rovnakú prácu vo všetkých krajinách a ani cenové rozdiely nie sú dostatočným dôvodom na obrovské odlišnosti v odmeňovaní. Objavili sa však aj otázky, či je celoeurópska mzda vo firme rozumnou požiadavkou zo strategického hľadiska.

Na konci stretnutia sa rozhodlo:

  • Spory okolo spoločnej európskej mzdy, ako aj stratégia Amazonu, ktorej cieľom je rozohrávať pracujúcich v rôznych krajinách proti sebe, ukazujú, že medzinárodné organizovanie pracujúcich tejto firmy si žiada spoločnú dlhodobú stratégiu. Menšie pracovné skupiny pripravia diskusiu na túto tému na budúce stretnutie.
  • Zber informácií o Amazone v rôznych krajinách vo forme „zborníka“ bude pokračovať.
  • Pracujúci z Amazonu budú ďalej navštevovať logistické centrá v ďalších krajinách.
  • Ďalšie stretnutie sa uskutoční v Lipsku v dňoch 27. – 29. septembra 2019.

Nikdy predtým sa na Cezhraničnom stretnutí pracujúcich z Amazonu nezúčastnilo toľko ľudí z toľkých krajín. Fakt, že pracujúci z takých rôznych odborových organizácií, ako sú SUD-Solidaire (Francúzsko), CGT (Španielsko), ver.di (Nemecko) a IP či Solidarność (Poľsko), dokázali diskutovať o spoločných požiadavkách, ukazuje, že medzinárodné organizovanie „zdola“, naprieč hranicami odborových organizácií, je možné. Treba v ňom pokračovať a upevniť ho.