Pozvánka na cezhraničné stretnutie zamestnancov Amazonu – Lipsko, 2019

Milí kolegovia z Amazonu a podporovatelia,

srdečne vás pozývame na najbližšie Cezhraničné stretnutie zamestnancov Amazonu, ktoré sa koná 27. – 29. septembra 2019 v Lipsku (Nemecko).

Ide o stretnutie radových zamestnancov, ktoré organizujú samotní zamestnanci. Chceme si vymieňať informácie, plánovať vzájomnú podporu a hľadať spoločné stratégie pre náš boj za lepšie pracovné podmienky v logistických centrách i mimo nich.

Za stretnutím nestojí nijaká formálna organizácia ani konkrétny odborový zväz či konfederácia. Pozývame všetkých zamestnancov Amazonu, ktorí chcú bojovať proti vykorisťovateľským podmienkam, ktorým denne čelíme – či už jednotlivcov alebo odborovo organizovaných, kmeňových zamestnancov či pracovníkov agentúr alebo zamestnancov subdodávateľov, pracovníkov skladov či kancelárií, ako aj vodičov a technikov zo skladov Amazonu.

S týmito stretnutiami sme začali na jar 2015 a odvtedy sa stretávame dvakrát ročne. Dosiaľ sa zúčastnili zamestnanci a podporovatelia z Anglicka, Francúzska, Nemecka, Poľska, Španielska a USA. Dúfame, že v blízkej budúcnosti budeme môcť privítať pracujúcich a podporovateľov z ďalších krajín.

Naše diskusie boli plodné a užitočné pre naše lokálne iniciatívy a podarilo sa nám tiež koordinovať spoločné akcie v rôznych krajinách. Viac informácií o tom nájdete vo vyhláseniach zo stretnutí na blogu https://amworkers.wordpress.com.

Na stretnutiach sme identifikovali tri hlavné témy či problémy:

1. mzdy a pracovné podmienky
2. kontrola, „spätná väzba“ a iné disciplinárne opatrenia
3. vzťahy so zamestnávateľom, vrátane krátkodobých zmlúv a agentúrnej práce

Na stretnutí v Lipsku chceme hlbšie prediskutovať všeobecnú stratégiu nášho zápasu a organizovania. V rôznych krajinách sa v posledných rokoch odohrali štrajky a ďalšie akcie. Spolu s vami cheme diskutovať o tom, aké druhy akcií a aké spoločné požiadavky potrebujeme, aby sme si vynútili zlepšenia pracovných podmienok.

Ak viete o konkrétnych problémoch, ktoré by ste na stretnutí chceli prebrať, prosím, dajte nám vedieť a zaradíme ich do programu.

Súčasťou stretnutia bude aj verejná akcia v Lipsku, ktorej cieľom bude získať podporu pre náš zápas a vytvoriť tlak na Amazon. Pozveme na ňu aj médiá a širšiu komunitu.

Organizačné otázky

Naše stretnutie je určené zamestnancom Amazonu a ich podporovateľom, ktorí pomáhajú organizovať boje a vykonávajú konkrétne podporné úlohy.

Stretnutie sa začne v piatok 27. septemebra o 18:00. Prosím, príďte načas.

Stretnutie sa skončí v nedeľu 29. septembra o 14:00.

Prosím, zaregistrujte sa zaslaním e-mailu na amaworkers@tutanota.com – čo najskôr a najneskôr do 1. septembra 2019. Registrácie potrebujeme, aby sme mohli organizačne pripraviť stretnutie a zabezpečiť ubytovanie (v miestnych hosteloch).

Po registrácii dostanete podrobný program a informácie o mieste konania. Pošleme vám aj zoznam otázok, ktoré môžete vopred prebrať a zodpovedať s vašimi kolegami.

Prosím, napíšte nám, ak potrebujete finančnú podporu na cestovné výdavky. Pokúsime sa nájsť riešenie.

Stretnutie sa bude konať vo viacerých jazykoch a k dispozícii budú tlmočníci. Dajte nám vedieť, ak potrebujete tlmočenie do konkrétneho jazyka alebo ak máte iné osobitné potreby.

Hoci samotné stretnutie je určené len zamestnancom a podporovateľom, niektoré podujatia budú verejné. Pozveme na ne aj zástupcov médií a ďalších, ktorí sa chcú dozvedieť viac o našom zápase. Dátum, čas a miesto verejných podujatí ohlásime pred stretnutím na blogu https://amworkers.wordpress.com.