Zaproszenie na Ponadnarodowe Spotkanie Pracowników Amazon w Lipsku, Wrzesień 2019

Drogie Koleżanki i Koledzy z Amazon, pracownicy i osoby wspierające,

Serdecznie zapraszamy na kolejne Ponadnarodowe Spotkanie Pracowników Amazon, które odbędzie się w Lipsku (Niemcy) od piątku 27 września do niedzieli 29 września 2019 r.

Jest to oddolne spotkanie organizowane przez samych pracowników z kilku krajów, w celu wymiany informacji, wzajemnego wspierania się w naszych lokalnych zmaganiach i znalezienia wspólnych strategii walki o poprawę warunków pracy w naszych magazynach i poza nimi.

Za spotkaniem nie stoi żadna formalna organizacja ani konkretny związek zawodowy czy określony nurt związkowy. Zapraszamy wszystkich pracowników Amazon, zarówno osoby niezrzeszone jak i będące członk(iń)ami związków zawodowych – w tym również pracowników tymczasowych, firm zewnętrznych, kierowców/kurierów, pracowników technicznych i umysłowych pracujących w magazynach Amazon i na ich rzecz – którzy chcą walczyć z wyzyskiem, z którym mamy do czynienia każdego dnia w pracy.

Spotkania te rozpoczęliśmy wiosną 2015 r. i od tego czasu odbywają się dwa razy w roku. Dotychczas brali w nich udział pracownicy/e i sympatycy z Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski oraz USA, i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy w stanie włączyć więcej osób z kolejnych krajów. Dyskusje były owocne i przydatne dla naszych lokalnych inicjatyw i udało nam się skoordynować wspólne działania w różnych krajach. Stanowiska podsumowujące nasze spotkania można znaleźć na blogu https://amworkers.wordpress.com.

Podczas poprzednich spotkań rozpoznaliśmy trzy główne tematy:

  1. wynagrodzenia i warunki pracy
  2. kontrola, feedbacki i inne środki dyscyplinarne oraz
  3. stosunki pracy opierające się na umowach krótkoterminowych i pracy czasowej.

Na spotkaniu w Lipsku chcemy skupić się na dyskusji o ogólnej strategii naszej walki i organizowania się. Strajki oraz inne akcje już miały miejsce w różnych krajach w ostatnich latach, niektóre z nich były koordynowane ponad granicami.

Razem z Wami chcemy omówić skuteczne formy akcji i wspólne postulaty, aby wywalczyć polepszenie naszych warunków pracy.

Jeśli macie propozycje na inne konkretne tematy, prosimy o kontakt, a włączymy je do porządku obrad.

Podczas spotkania planujemy akcję protestacyjną w Lipsku w celu zyskania wsparcia dla naszej walki i wywarcia presji na Amazon. Zapraszamy także media i osoby wspierające.

Kwestie organizacyjne

Jest to spotkanie pracowników Amazon i osób wspierających (czyli tych, którzy pomagają im w organizowaniu się na co dzień i wspierają poprzez działania solidarnościowe).

Spotkanie rozpocznie się w piątek 27 września o godz. 18.00. Prosimy o punktualność. Spotkanie zakończy się w niedzielę 29 września ok. godz. 14:00.

Prosimy o rejestrację na adres e-mail amaworkers@tutanota.com, tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż do 1 września 2019 r. Potrzebujemy waszych zgłoszeń, aby przygotować spotkanie i zorganizować zakwaterowanie w hostelu.

Szczegółowy porządek obrad oraz informacje o dokładnym miejscu w Lipsku zostaną przesłane po zgłoszeniu. Prześlemy również listę pytań do omówienia z waszymi kolegami i koleżankami w pracy przed spotkaniem.

Prosimy o poinformowanie nas, jeśli potrzebujecie finansowego wsparcia na pokrycie kosztów przejazdu, a my postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Spotkanie odbędzie się w kilku językach i zostanie zorganizowane tłumaczenie, ale prosimy o informacje w zgłoszeniu, jeśli potrzebujecie tłumaczenia na konkretny język. Dajcie nam znać, jeśli macie jakieś inne specjalne potrzeby.

Same spotkanie jest dedykowane dla pracowników i osób wspierających, lecz częścią programu będzie wydarzenie publiczne: media i wszelkie inne osoby zainteresowane są zaproszone do udziału w tym wydarzeniu. Data, godzina i miejsce zostaną przed spotkaniem ogłoszone na stronie https://amworkers.wordpress.com.