Záverečné vyhlásenie medzinárodného stretnutia zamestnancov a zamestnankýň Amazonu v Lipsku, 27. – 29. septembra 2019

V dňoch 27. až 29. septembra sa v nemeckom Lipsku, v priestoroch Conne Island, stretlo takmer štyridsať zamestnancov Amazonu a ich podporovateľov z Európy a USA. Išlo o deviate stretnutie siete „Amazing Workers“.

Predohrou k stretnutiu bola návšteva štrajkujúcich kolegov Amazonu v distribučnom centre v Lipsku, ktorá sa konala v piatok poobede. Niektorí kolegovia tu celú noc držali štrajkovú hliadku. V prejavoch a rozhovoroch sme zdôraznili, že v zápase za lepšie pracovné podmienky uspejeme iba vtedy, ak sa solidárne spojíme naprieč hranicami.

V sobotu sa konala demonštrácia pred pobočkou agentúry dočasného zamestnávania Adecco v centre Lipska. Jej heslom bolo „Zrušme agentúrnu prácu a dočasné zmluvy – prekonajme rozdiely medzi nami!“. Firmy ako Adecco na celom svete prostredníctvom svojich „služieb“ podporujú systematické odopieranie stability a prosperity pracujúcim.

Konflikty v Amazone odhaľujú slabosti politiky európskych a severoamerických odborových hnutí. V dôsledku rušenia štátnych regulácií a prijímania dohôd o slobode obchodu sú hranice medzi krajinami pre korporácie čoraz menej dôležité. Naproti tomu pracujúci sa stále organizujú najmä na národnej báze. Amazon pri skladovaní a preprave väčšiny tovaru určeného pre Nemecko využíva prácu v susedných krajinách, ako je Poľsko, Česká republika či Slovensko. Je to možné vďaka európskej colnej únii. Za hranicami sú mzdy nižšie, pracovné podmienky horšie a právo na štrajk väčšmi obmedzené. Ak nemeckí zamestnanci začnú štrajkovať, Amazon z ich kolegov v Poľsku, Českej republike či na Slovensku urobí štrajkokazov. Odborový zväz, ktorý sa organizuje na národnej úrovni, s tým nemôže nič urobiť.

Naša vízia je iná: Chceme spoločne štrajkovať za spoločné požiadavky. Napriek všetkým rozdielom medzi nami nás spája fakt, že čelíme rovnakému zamestnávateľovi. Nespájame sa na základe idealizmu, ale preto, lebo si myslíme, že iba zjednotení máme šancu účinne presadiť naše záujmy voči Amazonu. Nepovažujeme sa za nový odborový zväz. Sme zamestnanci z rôznych odborov, s rôznou orientáciou a tradíciami. Navyše, to čo robíme, chápeme ako doplnok k činnosti národných odborových organizácií v jednotlivých krajinách. Keďže vedenie odborových zväzov dnes nedokáže urobiť krok smerom k internacionalizácii bojov pracujúcich, musíme ich k tomu ako členovia primať zdola. Máme len jeden život a už nemôžeme čakať! Dúfame v solidaritu a podporu našich miestnych a celoštátnych odborových zväzov.

Poverili sme výbor ôsmich zamestnancov a podporovateľov z rôznych krajín. Ich úlohou bude na jednej strane prevziať organizačné úlohy, ako sú napríklad vzťahy s verejnosťou, a na druhej strane pripraviť návrh spoločnej organizácie a stratégie na nasledujúce stretnutie. To sa bude konať začiatkom marca 2020 v Madride. Organizujte sa vo svojom distribučnom centre a príďte na stretnutie v Madride, aby sme rástli! Iba spolu zlepšíme svoje pracovné podmienky!

Same struggle, same fight – Workers of the World Unite!
Ten istý zápas, ten istý boj – Pracujúci celého sveta, spojte sa!