List otwarty do Jeffa Bezosa i Stefano Perego

W sprawie pandemii w Amazon

30 kwietnia 2020 r.

Jeff Bezos i Stefano Perego:

Amazon Workers International jest międzynarodową koalicją pracowników i pracownic magazynów Amazon z różnych organizacji zakładowych i różnych krajów, w tym z Niemiec, Polski, Hiszpanii, Francji, Słowacji i Stanów Zjednoczonych. Koalicja od 2015 r. spotyka się regularnie w celu wymiany informacji oraz koordynacji działań, których przykładem była akcja o nazwie „Bezpieczna Paczka”.

pasted image 0

Niniejszy list ma dwa cele. Po pierwsze, pragniemy przedstawić listę wspólnych postulatów, które nawiązują do postulatów przedstawionych niedawno przez „Amazon Employees for Climate Justice“ – organizację, która zrzesza pracowników korporacyjnych Amazon wyższego szczebla. Postulujemy, by Amazon utrzymał na stałe niektóre z pozytywnych zmian wprowadzonych w magazynach w ostatnich tygodniach, odprawiając w ten sposób na globalnie wywieraną presję przez pracowników na kierownictwo firmy, jak również zwiększył przejrzystość odnośnie do reguł postępowania, bezpieczeństwa pracy oraz współpracy z organizacjami pracowników.

Po drugie, chcemy pokazać, że zależy nam nie tylko na przedstawieniu postulatów na czas pandemii. Choć firma zdaje się wycofać z pozytywnych zmian, wiemy, że w zakładach pracy daleko jeszcze do opanowania kryzysu i powstrzymania kolejnych zakażeń. Wśród pracowników Amazon są kolejne przypadki zarażeń. Bardzo krytycznie oceniamy to, że Amazon w dalszym ciągu ukrywa skalę zachorowań w swojej sieci logistycznej, narażając przez to w dalszym ciągu życie pracowników na poważne ryzyko, jednocześnie niezgodnie z prawdą klasyfikuje siebie jako firmę niezbędną w czasie kryzysu, a także zwalnia i ucisza pracowników, którzy odważnie
przeciwstawiają się polityce firmy. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania tych praktyk.

Pozytywne zmiany w miejscu pracy

W marcu i kwietniu tego roku pracownicy magazynowi z różnych krajów, w tym z Włoch,
Francji oraz Stanów Zjednoczonych odeszli od swoich stanowisk pracy, protestując przeciwko niebezpiecznym warunkom pracy. W innych krajach takich jak Niemcy, Polska i Hiszpania organizacje związkowe występowały przeciwko wysokiemu ryzyku związanemu z zakażeniem w magazynach. Wszędzie pracownicy korzystali ze zwolnień lekarskich lub urlopów, ponieważ czuli, że w pracy nie jest bezpiecznie. Te protesty spotkały się z szerokim zainteresowaniem mediów. Pod presją pracowników Amazon z poziomu 1 – nie wcześniej – kierownictwo firmy rozpoczęło wdrażanie zmian.

Oczekujemy, by Amazon:

 • na stałe podniósł wynagrodzenia. Dzięki naszej pracy Jeff Bezos zarobił w tym okresie dodatkowe 24 miliardy dolarów. Fortuna firmy rosła, gdy my pracowaliśmy, i nadal pracujemy, ryzykując zdrowiem naszym, naszych rodzin, społeczności i całego społeczeństwa. W niektórych krajach takich jak Polska i Słowacja nasze społeczności nie mają żadnej korzyści mimo tego ryzyka, ponieważ przygotowywane przez nas paczki są wysyłane i sprzedawane w innych krajach. Firma za nasz wielki wkład w zaopatrywanie społeczeństwa podziękowała nam poprzez różne komunikaty oraz plakaty wywieszone w zakładowych łazienkach. To dzięki nam świat nie zatrzymał się z powodu koronawirusa. W zamian za to otrzymaliśmy za ten wysiłek tymczasową podwyżkę wynagrodzenia, która wynosi od około 0,90$ do 2$ za każdą godzinę pracy. Jednak w Stanach Zjednoczonych już zapowiedziano, że ta podwyżka zostanie cofnięta i nie wiadomo, co stanie się w innych krajach. Żądamy, aby podwyżki płac wprowadzono na stałe, w uznaniu kluczowej roli pracowników magazynowych, a które będą stanowić ułamek wielkiej fortuny wyprodukowanej przez nas dla firmy.
 • na stałe wydłużył wszystkie przerwy o 5 minut. Amazon wydłużył o dodatkowe 5 minut wszystkie przerwy. Kierownictwo argumentowało, że dodatkowe przerwy są konieczne, aby pracownicy mogli odpowiednio dbać o zdrowie i bezpieczeństwo. By o nie zadbać, zawsze potrzebujemy tego czasu. Zgadzamy się, że krótsze przerwy nie są w tym zakresie wystarczające. Ponieważ bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem dla firmy i to nie tylko w czasie pandemii, domagamy się, aby na stałe wydłużono przerwy o 5 minut.
 • na stałe znieść negatywne informacje zwrotne za produktywność. Widząc, że uzyskanie ponad 100% normy związanej z produktywnością nie idzie w parze z bezpiecznymi warunkami pracy, Amazon zawiesił swój system oceny pracowników (patrz rys. 1). Organizacje pracownicze od lat wskazują na tę zależność. Wycofanie notatek za produktywność pozwala pracownikom odpowiednio dbać o zdrowie i bezpieczeństwo, ponieważ nie musimy nieustannie martwić się, że nie pracujemy wystarczająco szybko. Pozwala nam to na mycie rąk tyle razy, ile potrzeba, nie martwiąc się o to, że zostaniemy zwolnieni po otrzymaniu negatywnych informacji zwrotnych od naszych menedżerów. Co ciekawe, nawet bez tych ocen pracowniczych, które mają na celu wycisnąć z nas jak najwięcej pracy, Amazon wypracował olbrzymie zyski. W marcu cały magazyn w Poznaniu, FC POZ1, wykonał od 100 do 104,9% oczekiwanego wskaźnika produktywności. Notatki za produktywność ograniczają naszą zdolność do zachowania bezpieczeństwa w pracy i dlatego powinny być zawieszone na stałe.

Przejrzystość i współpraca

Pomimo globalnej pandemii i stanu wyjątkowego w różnych krajach, w których działa Amazon, milionów przypadków zakażeń i ponad 200 000 zgonów na całym świecie, firma nie ujawniła całkowitej liczby zarażenia koronawirusem w swoich magazynach. Z powodu lokalnych wymogów prawnych lub presji mediów Amazon ujawnił informacje o zakażeniach w niektórych magazynach, ale z opóźnieniem sięgającym kilku dni, a nawet tygodni. Dopóki pracownicy nie wymusili tych informacji, opuszczając zakłady pracy, polityka firmy wyglądała tak, jakby magazyny nigdy nie miały zostać zamknięte w celu ich dokładnej dezynfekcji. Amazon nie uważa związków zawodowych za partnerów w podejmowaniu decyzji, w efekcie czego nie konsultowane są procedury firmy na czas kryzysu i zmiany w organizacji pracy w tych nadzwyczajnych okolicznościach. Co więcej, firma jawnie wprowadzała w błąd opinię publiczną na temat rodzaju produktów, które były przygotowywane do wysyłki w magazynach (zob. rys. 2-6). W żadnym momencie w ostatnich tygodniach przedsiębiorstwo w rzeczywistości nie ograniczyło swojej działalności do produktów niezbędnych w czasie epidemii. Firma musi porzucić swój lekceważący stosunek do pracowników i organizacji, które ich reprezentują.

Oczekujemy, by Amazon:

 • Publiczne ujawnił procedury spółki dotyczące wykrywania i zgłaszania przypadków COVID-19, w tym listę potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków zakażeń i zgonów wśród wszystkich pracowników zatrudnionych na pełny etat, w niepełnym wymiarze godzin i pracowników agencyjnych, z podziałem na zakłady.
 • W Stanach Zjednoczonych zapewnił dwa tygodnie płatnego zwolnienia chorobowego i przedłużył nieograniczony urlop bezpłatny, czego konieczność stanie się jasna, jeśli tylko ujawnione zostaną dane dotyczące zakażeń. W pierwszych miesiącach pandemii pracownicy byli zmuszeni wybierać pomiędzy zdrowiem a opłacaniem czynszu. Teraz będą musieli wybierać pomiędzy swoim zdrowiem a pracą. Niech Amazon udowodni, że masowe zatrudnienie w pierwszych miesiącach pandemii nie ma na celu zastąpienia tych pracowników, którzy priorytetowo traktują swoje zdrowie.
 • Negocjował w dobrej wierze ze związkami zawodowymi, aby osiągnąć porozumienie w sprawie oceny ryzyka i organizacji pracy, zwłaszcza w czasach kryzysu. Amazon został niedawno ukarany przez Sąd w Nanterre we Francji oraz Sąd Apelacyjny w Wersalu we Francji za brak konsultacji z przedstawicielami pracowników w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jest to powszechna praktyka stosowana przez firmę w magazynach. Żądamy, aby firma poważnie traktowała przedstawicieli pracowników, zwłaszcza jeśli chodzi o konsultowanie zmian w organizacji pracy i ocenę ryzyka, które jest nieodłącznie wiąże z tymi zmianami. Domagamy się, aby związki zawodowe zostały włączone do grup kryzysowych powołanych przez firmę.
 • Publicznie wyjaśnił kryteria firmy dotyczące priorytetowego traktowania istotnych przesyłek w całej globalnej sieci i zawiesił dostawy nieistotnych towarów w krajach, w których jeszcze tego nie zrobiono.

Bezpieczeństwo pracy

Amazon może sobie pozwolić na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wszystkim swoim pracownikom i pracownicom. Mimo to aktualnie, gdy praca w magazynie wiąże się z dużym ryzykiem infekcji, firma zatrudnia tysiące pracowników na niestabilnych umowach. Magazyny, które w przeszłości nie zatrudniały pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, robią to obecnie, oferując nawet dwutygodniowe umowy. Karani są pracownicy, którzy mają miesięczne umowy o pracę tymczasową i którzy odważą się iść na zwolnienie lekarskie, gdy czują się chorzy. Jeśli w ogóle dostaną kolejną umowę, często jest ona na dwa tygodnie. Również pracownicy z niebieskim identyfikatorem (zatrudniani przez Amazon) na umowach czasowych, idąc na zwolnienie lekarskie, ryzykują, że ich umowy nie zostaną przedłużone. Nawet pracownicy na wyższych szczeblach w biurze korporacji w Seattle mają umowy, które można rozwiązać z dnia na dzień bez podania powodu!

Oczekujemy, by Amazon:

 • Przestał zatrudniać pracowników na czas określony oraz poprzez agencje pracy tymczasowej.

Wreszcie, jesteśmy przekonani, że represje stosowane przez Amazon wobec pracowników
oraz cenzura są rażącym nadużyciem, a brak stabilności zatrudniania ułatwia ich stosowanie. Amazon musi zadośćuczynić pracownikom, którzy zostali zwolnieni i dokonać zmian, aby to się więcej nie powtórzyło. Amazon nie może nigdy uciszać pracowników, którzy wypowiadają się w sprawach życia i śmierci. Pracownicy, którzy pracują w kluczowych sektorach, zarówno w sektorze cyfrowym, jak i magazynowym, zasługują na szacunek, a nie karę za to, że mówią i dbają o siebie nawzajem.

Oczekujemy, by Amazon:

 • Natychmiast przywrócił wszystkich pracowników, którzy chcą odzyskać swoją pracę, zwolnionych na podstawie wybiórczego egzekwowania wewnętrznych polityk i wytycznych.
 • Zmienił politykę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, tak by nie karać pracowników, którzy wypowiadają się we własnym imieniu, a nie w imieniu firmy, na temat kwestii, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i klientów, w tym warunków pracy w czasie pandemii, kryzysu klimatycznego i zanieczyszczenia środowiska.
 • Zobowiązał się do egzekwowania zasad w sposób sprawiedliwy i przejrzysty, w tym zasady wysłuchania przed nałożeniem kary dyscyplinarnej, dostarczania istotnych dowodów na złamanie zasad, a nie wybiórczo egzekwował zasady, oraz by stosował środki dyscyplinujące proporcjonalnie do powagi i okoliczności sytuacji.

W czasie gdy państwo i pracodawcy próbują wrócić do normalności, która wciąż normalna nie jest, Amazon, który niezwykle wzbogacił się w czasie epidemii, powinien wyznaczyć standardy i za priorytet uznać zdrowie swoich pracowników oraz zdrowie publiczne. Zamiast tego zdecydował się kontynuować wyścig na dno. Oczekujemy poważniejszego traktowania pracowników kluczowego sektora oraz organizacji pracowniczych. Przestańcie zwalniać i zacznijcie słuchać.

W imieniu Koordynacji Amazon Workers International

 • Christian Krähling, Bad Hersfeld, Niemcy
 • Agnieszka Mróz, Poznań, Polska
 • Jean-François Bérot, Orléans, Francja
 • Sabrina Flourez, Lille, Francja
 • Vanessa Carrillo Ruiz, Chicago, USA
 • Maria Malinowska, Poznań, Polska
 • Marta Rozmysłowicz, Poznań, Polska
 • Christian Zamarrón, Chicago, USA

AMAZON WORKERS INTERNATIONAL
awi@riseup.net

AWI_Letter260420_PL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.