Invitation to the next AWI meeting in September!

Dear all,

I am sure the most of you have already gotten the invitation to the next AWI meeting in September! Anyway, you will find the English, the Polish and the German version in this Post.

We are very happy to see you in Poznan in the end of September.

P.S.

If you have twitter, please share the information with your community:

Dear Amazon colleagues,

we cordially invite you to the next meeting of Amazon Workers International that will take place from September 23rd to 25th, 2022, in Poznan/Poland.

This is a rank-and-file meeting organized by workers themselves. We want to exchange information, plan mutual support and find common strategies for our fight for better working conditions in the warehouses and beyond.

There is no formal organization or any particular trade union or trade union association behind the meeting. Locally most of us are part of a union, but it’s not necessary to be part of any trade union to participate. We invite all Amazon workers who want to fight the exploitative conditions we face every day to participate – whether directly employed or employed by temp agencies or subcontractors, warehouse workers, drivers, office workers and technicians serving Amazon warehouses.

We started these meetings in spring 2015 and have met twice a year since.

Employees and supporters from England, France, Germany, Poland, Spain, Italy, Slovakia and the U.S.A. have participated so far, and we hope to welcome workers and supporters from other countries in the future, too.

At the meeting in Poznan, we want to discuss the current state of our struggles and organizing with a special focus on a common action on Black Friday 2022. We will discuss the implementation of different technologies at Amazon and how we can have a say to make sure they don’t harm us. Another topic will be the discussion of wages in times of high inflation. Finally, we want to talk about what kind of participation in the organization of the labor process we deem necessary. We want to use the debate to develop common demands for our struggle.

If you have any other specific issues that you would like to discuss at the meeting, please, let us know and we will try to include them in the agenda.

As part of the meeting, we are planning a public action in Poznan to gain support for our struggle and build pressure on Amazon, to which we want to also invite the media and the community.

Organizational Issues

This is a meeting of Amazon employees and supporters who help organize struggles and take on concrete daily support tasks.

The meeting will start on Friday, September 23, at 4:40 p.m. with the distribution of leaflets at the local warehouse of Amazon.

We’ll meet earlier in Poznan to provide a transfer to the facility.

The meeting will end on Sunday, September 25, at 2 p.m.

Please, register by sending an email with precise information about your facility and post to awi@riseup.net – as soon as possible but not later than August 31, 2022. We need your registrations to prepare the meeting and arrange accommodation (in local hostels).

You will receive a detailed agenda and information on the exact location once you have registered. We will also send you a short list of questions which you can discuss and answer with your colleagues in advance.

Please, write to us if you need financial support for travel expenses and we will try to find a solution.

The meeting will be held in several languages, and we will organize translation. Let us know if you need translation into a particular language and if you have other special needs.

While the meeting itself is just for workers and supporters, some events will be public. Media representatives and others who want to learn more about the struggle are invited to participate. The date, time and location of the public events will be announced before the meeting on the blog https://amworkers.wordpress.com.

Drogie Koleżanki i Koledzy z Amazon,

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Amazon Workers International, czyli międzynarodowej sieci zrzeszającej osoby pracującej w Amazon z różnych krajów, które odbędzie się w Poznaniu od piątku 23 września do niedzieli 25 września 2022 r.

Jest to oddolne spotkanie organizowane przez samych pracowników. Chcemy wymieniać się informacjami, wzajemnie wspierać w naszych lokalnych zmaganiach i znaleźć wspólną strategię walki o poprawę warunków pracy w naszych magazynach i nie tylko.

Za spotkaniem nie stoi żadna formalna organizacja ani konkretny związek zawodowy czy określony nurt związkowy, choć w naszych magazynach działamy w różnych związkach. Zapraszamy wszystkich pracowników Amazon, zarówno osoby niezrzeszone jak i będące w związku zawodowym – w tym również pracowników tymczasowych, firm zewnętrznych, kierowców/kurierów, pracowników technicznych i umysłowych pracujących w magazynach Amazon i na ich rzecz – którzy chcą walczyć z wyzyskiem, z którym mamy do czynienia w pracy każdego dnia.

Spotkania Amazon Workers International rozpoczęliśmy w 2015 r. i od tego czasu odbywały się dwa razy w roku. Dotychczas brali w nich udział pracownicy/e i sympatycy z Anglii, Francji, Niemiec, Polski, Hiszpanii, Słowacji oraz z USA. Mamy nadzieję, że w przyszłości dołączy więcej osób z kolejnych krajów.

Na spotkaniu w Poznaniu chcemy omówić obecny stan naszego ruchu i organizowania się, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnej akcji w Czarny Piątek 2022. Będziemy dyskutować o tym, co możemy zrobić, aby technologie wdrażane w Amazonie nie miały negatywnego wpływu na pracowników. Planujemy dyskusję o zarobkach w czasach wysokiej inflacji oraz o tym, jak może wyglądać kontrola pracownicza nad organizacją procesu pracy. Chcemy wykorzystać debatę do wypracowania wspólnych postulatów dla naszej walki. Jeśli macie propozycje na inne konkretne tematy, prosimy o kontakt, a włączymy je do porządku obrad.

Podczas spotkania planujemy akcję protestacyjną, aby poszerzać poparcie dla naszej walki i wywrzeć presję na Amazon. Zaprosimy także media i osoby wspierające.

Kwestie organizacyjne

Jest to spotkanie pracowników Amazon i osób wspierających (czyli tych, którzy pomagają im w organizowaniu się na co dzień i wspierają poprzez działania solidarnościowe).

Spotkanie rozpocznie się akcją ulotkową w piątek 23 września o godz. 16.30 przed magazynem Amazon w Sadach. Prosimy o punktualność. Spotkanie zakończy się w niedzielę 25 września ok. godz. 14:00.

Prosimy o rejestrację na adres e-mail awi@riseup.net, tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż do 31 sierpnia 2022 r. Potrzebujemy Waszych zgłoszeń, aby przygotować spotkanie i zorganizować zakwaterowanie. Szczegółowy porządek obrad oraz informacje o dokładnym miejscu w Poznaniu zostaną przesłane po zgłoszeniu. Prześlemy również listę pytań do omówienia z waszymi kolegami i koleżankami z pracy przed spotkaniem.

Prosimy o poinformowanie nas, jeśli potrzebujecie finansowego wsparcia na pokrycie kosztów przejazdu, a my postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Spotkanie będzie tłumaczone na kilka języków, ale prosimy o informacje w zgłoszeniu, jeśli potrzebujecie tłumaczenia na konkretny język. Dajcie nam znać, jeśli macie jakieś inne specjalne potrzeby.

Same spotkanie jest dedykowane dla pracowników i osób wspierających, lecz częścią programu będzie wydarzenie publiczne: media i wszelkie inne osoby zainteresowane są zaproszone do udziału w tym wydarzeniu. Data, godzina i miejsce zostaną przed spotkaniem ogłoszone na stronie https://amworkers.wordpress.com.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Amazon,

wir laden euch herzlich zum nächsten transnationalen Treffen der Amazon Workers International (AWI) ein. Es wird vom 23. bis 25 September in Poznan, Polen, stattfinden.

Es ist ein Treffen für betriebliche Aktive, das von den Beschäftigten selbst organisiert wird. Wir wollen Erfahrungen austauschen, gegenseitige Unterstützung organisieren und gemeinsame Strategien für unseren Kampf für bessere Arbeitsbedingungen in den Logistikzentren und darüber hinaus entwickeln.

Hinter dem Treffen steht keine formelle Organisation, keine bestimmte Gewerkschaft und kein Gewerkschaftsbund. AWI ist ein Netzwerk von Beschäftigten von Amazon aus verschiedenen Standorten. Die meisten von uns sind Mitglieder einer Gewerkschaft, aber es ist nicht notwendig, Gewerkschaftsmitglied zu sein, um bei uns mitzumachen.

Wir laden alle Amazon-Beschäftigten, die die ausbeuterischen Bedingungen, mit denen wir täglich konfrontiert sind, verändern wollen ein – gleichermaßen, ob ihr direkt bei Amazon, einer Leiharbeitsfirma oder über Werkverträge angestellt seid, ob ihr in den Logistik- und Verteilzentren, in der letzten Meile, im Büro oder in der IT arbeitet.

Die Treffen des transnationalen Netzwerkes organisieren wir seit 2015 ungefähr zweimal im Jahr.

Bisher haben Beschäftigte und Unterstützerinnen und Unterstützer aus England, Frankreich, Deutschland, Polen, Spanien, Italien, Slowakei und den USA teilgenommen. In Zukunft hoffen wir, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus weiteren Ländern begrüßen zu können.

Beim Treffen in Poznan wollen wir über den aktuellen Stand der Kämpfe sprechen. Zudem wollen wir gemeinsame Aktionen zum Black Friday 2022 planen. Dafür werden wir über die Anwendung neuer Technologien und ihre Wirkung auf unsere Arbeit sprechen. Angesichts der grassierenden Inflation wollen wir zudem über Löhne und mögliche Lohnforderungen diskutieren. Schließlich wollen wir besprechen, wie die Beschäftigten an der Organisation der Arbeit beteiligt werden sollten. Auf Basis dieser Diskussionen werden wir gemeinsame Forderungen aufstellen.

Wenn ihr noch andere Themen habt, über die ihr sprechen wollt, schreibt uns bitte vor dem Treffen und wir werden versuchen, sie in die Tagesordnung zu integrieren.

Im Rahmen des Treffens werden wir eine öffentliche Diskussionsveranstaltung in Poznan am 23. September organisieren, um Unterstützung für unseren Kampf zu gewinnen und öffentlichen Druck auf Amazon aufzubauen.

Organisatorisches

Das Treffen ist für Beschäftigte von Amazon und, diejenigen, die sie in ihren Kämpfen direkt unterstützen.

Das Treffen beginnt am Freitag, den 23. September, um 16:30 Uhr mit dem Verteilen von Flugblättern vor dem lokalen Logistikzentrum von Amazon.

Das Treffen endet am Sonntag, den 25. September, gegen 14 Uhr.

Bitte meldet euch per E-Mail unter Angabe des Standortes, in dem ihr arbeitet, unter awi@riseup.net an – so bald wie möglich, aber vor dem 31. August 2022. Wir brauchen eure Anmeldung, um das Treffen und die Unterkünfte in lokalen Hostels vorzubereiten.

Ihr erhaltet die genaue Tagesordnung und alle weiteren Informationen nach der Anmeldung.

Bitte teilt uns mit, wenn ihr finanzielle Unterstützung für deine Reisekosten braucht. Fragt zuvor bei eurer Gewerkschaft nach, ob sie euch unterstützen.

Das Treffen findet vor allem auf Englisch statt. Wir werden eine Übersetzung organisieren. Deswegen ist es wichtig, dass ihr uns mitteilt, ob ihr eine Übersetzung braucht.

Falls ihr sonst noch Wünsche oder besondere Bedarfe habt, lasst uns das bitte bei der Anmeldung wissen.

Das Treffen selbst ist nur für Beschäftigte von Amazon sowie Unterstützerinnen und Unterstützer. Presse und Interessierte sind aber zur öffentlichen Veranstaltung eingeladen, für die eine besondere Ankündigung erfolgen wird. Den genauen Ort und die genaue Zeit findet ihr unter https://amworkers.wordpress.com.

amazing workers

AMWORKERS.WORDPRESS.COM

amazing workers

united across borders

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.