Deklaracja końcowa z Międzynarodowego Spotkania Pracowników Amazona – Lipsk, 26-28 stycznia 2018 r.

Pracownicy i pracownice z pięciu magazynów firmy Amazon z trzech krajów oraz osoby ich wspierające spotkały się w Lipsku na szóstym spotkaniu międzynarodowym. Pierwsze z nich miało miejsce w 2015 r. Tym razem rozpoczęliśmy od wyprawy pod magazyn Amazona w Lipsku (LEJ1), gdzie rozdawaliśmy ulotki zatytułowane „Stand-up w obronie naszych wspólnych interesów!” [pracownicy Amazona każdą zmianę rozpoczynają od spotkania „stand-up”].

Program już zwyczajowo zaczął się od podsumowań, co wydarzyło się od czasu naszego ostatniego spotkania w Poznaniu wiosną 2017 r. Później przeszliśmy do wspólnych planów na 2018 r.

Tematem, który przewijał się przez cały weekend była potrzeba dalszego oddolnego organizowania większej liczby osób. Po kilku latach konfrontacji z Amazonem uczestnicy i uczestniczki zgodzili się, że należy zwiększyć wysiłki organizacyjnych na zakładzie i skupić się przełamywaniu podziałów między członkami/członkiniami związku, osobami ujawnionymi/z prezydium związku/reprezentantami związkowymi a resztą pracowników. Musimy wszystkich zaangażować w naszą wspólną walkę.

Podsumowaliśmy również kampanię „Make-Amazon-Pay” (Blokada w Czarny Piątek) w Niemczech. Pracownicy z Niemiec i Polski wyrazili pewną krytykę, ponieważ akcja była w większości organizowana „z zewnątrz”, ale pojawiły się również pozytywne głosy, które podkreślały, że takie działania pomagają zwiększyć presję na Amazon.

Plany na najbliższe miesiące, które omówiliśmy:

 • Akcja „Bezpieczna paczka” – rozpoczęta latem 2017 r. jako kampania wymierzona przeciwko szkodliwemu wpływowi pośpiechu, kontroli i presji na osiągnięcie wysokich celów w magazynach Amazon na zdrowie pracowników. Dni „Bezpiecznej paczki” odbywały się w magazynach Amazon w Polsce, Niemczech i Francji w 2017 r. – i będą kontynuowane w 2018 r.
 • Zdecydowaliśmy się zintensyfikować naszą wymianę informacji na temat wielu spraw sądowych toczących się między pracownikami a Amazonem w różnych krajach. Wiele spraw dotyczy celów/norm, feedbacków i zwolnień, które Amazon wykorzystuje, aby wywierać presję, jak też aby karać aktywistów związkowych za ich zaangażowanie w walkę o lepsze warunki pracy.
 • W dniach 10-12 marca delegacje pracowników/pracownic z Polski i Niemiec wezmą udział w otwartych spotkaniach na temat warunków panujących w magazynach Amazon i na temat działań na rzecz ich poprawy. Spotkania odbędą się w Hamburgu, Kilonii i Bremie (Północne Niemcy).
 • 24 kwietnia szefowi Amazona, Jeffowi Bezosowi zostanie wręczona nagroda od niemieckiego koncernu medialnego Axela Springera w Berlinie. Będzie miała miejsce mobilizacja, która przyjmie go w odpowiedni sposób.
 • Będziemy dalej rozwijać kontakty, które już mamy z pracownikami i osobami wspierającymi w USA, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Podobnie jak w trakcie poprzednich spotkań międzynarodowych, wspólna wymiana doświadczeń, debata i wspólny czas w ciągu tych trzech dni były motywujące, poszerzyły naszą perspektywę i pomogły w zaplanowaniu konkretnych działań. Ta rzadko spotykana inicjatywa, bazująca na oddolnej organizacji, przekraczająca związkowe podziały i granice krajów, pomaga nam w naszej codziennej działalności w naszych magazynach, stąd będziemy dzielić się informacjami i rezultatami tej współpracy z resztą kolegów i koleżanek w pracy.

Następne spotkanie odbędzie się w Bad Hersfeld pod koniec września tego roku.

Więcej informacji – zobacz nasz blog https://amworkers.wordpress.com

Advertisements

Amazon: nikt nie chce być trybem w maszynie

Rozmowa przeprowadzona przez Mikołaja Iwańskiego,
opublikowana na stronie Krytyki Politycznej, 24 sierpnia 2017
(http://krytykapolityczna.pl/kraj/amazon-nikt-nie-chce-byc-trybem-w-maszynie)

Praca w Amazonie to codzienne doświadczenie bardzo daleko posuniętej kontroli. Zliczana jest każda minuta, kiedy nie wykonywałeś pracy widocznej dla systemu informatycznego.

Mikołaj Iwański: Niedługo mija trzeci rok, od kiedy w podpoznańskich Sadach działa centrum magazynowe Amazona. Od samego początku jest tam Komisja Zakładowa Inicjatywy Pracowniczej. Ostatnio głośno było w mediach o akcji „Bezpieczna paczka”, którą zorganizowaliście w związku z letnimi promocjami i szczytem sprzedażowym. Na czym ona polegała?

Magda, Inicjatywa Pracownicza: W lipcu w Amazonie odbywa się akcja promocyjna nazywana „Prime Day” – to drugi najbardziej intensywny okres poza świętami Bożego Narodzenia. Zorganizowaliśmy akcję informacyjną skierowaną do pracowników, zwracając uwagę, że w tym trudnym czasie nie należy ulegać presji pracodawcy, tylko pamiętać przede wszystkim o swoim zdrowiu i przepisach BHP. Wzięliśmy też udział w konferencji prasowej, która miała na celu przekazanie informacji o warunkach pracy w Amazonie. Czuliśmy, że w obliczu bardzo intensywnej kampanii reklamowej – billboardy itd. – wspierającej aktualną masową rekrutację konieczne jest opowiedzenie o tym, jak wyglądają warunki pracy w Amazonie z perspektywy pracowników.

Łamanie przepisów BHP nie jest jedynym problemem, z którym spotkają się świeżo przyjęci?

Głównym ich problemem jest to, że zostaną zatrudnieni przez agencję pracy. Jeśli nie sprostają normom narzucanym przez Amazona, bardzo łatwo będzie się ich pozbyć. W praktyce oznacza to, że na przykład wzięcie chorobowego właściwie wyklucza szansę na przedłużenia umowy. Nie mamy dokładnych danych dotyczących rotacji, jednak pracuję w Amazonie od dwóch lat i z setki ludzi, którzy razem ze mną zaczynali, widuję w zakładzie może jeszcze trzy osoby. Zmieniły się też warunki zatrudnienia: po trzymiesięcznej umowie na okres próbny dostaje się roczną umowę na czas określony i dopiero po niej umowę na czas nieokreślony. Zwiększa to czas potrzebny do uzyskania stałej umowy o pracę do około dwóch lat – tymczasem ze statystyk przytaczanych przez naszych kolegów, działaczy związkowych z Niemiec wynika, że średni czas pracy w tej firmie to około trzech lat.

W 2015 byliście w sporze zbiorowym z zarządem Amazona, domagaliście się wówczas m.in. dłuższych grafików, dodatku stażowego, podwyżki płac i zmiany sposobu planowania przerw. Mediacje zostały przerwane przez pracodawcę. Czy wasze działania odniosły jakiś długofalowy skutek?

Faktycznie, po trudnych negocjacjach, w których negowano wszystkie nasze postulaty, zarząd Amazona przerwał wymagany przez prawo etap mediacji, co miało nam uniemożliwić przeprowadzenie strajku ostrzegawczego – skutecznie. W 2016 roku odbyło się referendum strajkowe, w którym wzięło udział 2 tys. pracowników, czyli 30 procent wszystkich zatrudnionych. 98% z nich zagłosowało za, ale to nie wystarczyło. Polskie prawo stawia szereg trudnych do spełnienia wymogów przed organizatorami legalnego strajku. Np. w Niemczech referendum przeprowadza się tylko wśród członków związku, we Włoszech i wielu innych krajach prawo do strajku gwarantowane jest konstytucją, jeśli pracownicy są do tego zmuszeni, po prostu wychodzą na strajk. W Polsce trzeba przejść negocjacje, mediacje, referendum, dochować wszystkich formalności i terminów zgodnie z ustawą i dopiero można myśleć o strajku. Niekiedy mijają miesiące zanim przejdzie się do kolejnego etapu, sytuacja na zakładzie się zmienia, pracownicy są wypaleni prowadzeniem sporu. To szerszy problem – w 2016 r. w całym kraju odnotowano 5 legalnych strajków! Tak było przez wiele poprzednich lat, choć sytuacja na lokalnym rynku pracy nie była zachwycająca. Dopiero w tym roku statystyki się zmieniają. Tylko w pierwszym półroczu zarejestrowano 1,5 tys. strajków, najprawdopodobniej spora część z nich miała miejsce w szkołach. Wzrostowi protestów może także sprzyjać spadek bezrobocia – pracownicy poczuli się pewniej i są gotowi, by walczyć o swoje prawa.

Niemniej firma wprowadziła niedługo później dodatek stażowy, więcej pracowników otrzymało stałe umowy – niestety w ostatnim czasie polityka zatrudnienia znów została oparta na umowach śmieciowych. W 2016 otrzymaliśmy też przyzwoitą premię za szczyt świąteczny. Było to spowodowane m.in. trwającym sporem i nagłośnieniem akcji związkowych. Referendum mimo wszystko pokazało, że 2 tys. osób jest zdeterminowanych do walki o lepsze warunki pracy. Amazon nie mógł pozostać wobec tego obojętny.

Czyli jest możliwe wywieranie presji na pracodawcę i poprawa warunków pracy mimo braku skutecznych narzędzi prawnych?

Od 2015 roku organizujemy Międzynarodowe Spotkania Pracowników Amazona. Pierwsze miało miejsce w Poznaniu. Początkowo uczestniczyli w nich pracownicy Amazona z Polski i Niemiec oraz zorganizowane niemieckie grupy wsparcia pracowników Amazona. Z czasem dołączyli pracownicy z Francji, jesteśmy też w trakcie nawiązywania kontaktów z załogą z Hiszpanii. Mamy kontakt z pracownikami sektora logistyki z Włoch, gdzie regularnie przeprowadzane są akcje protestacyjne. Większość pracowników tej branży we Włoszech to imigranci z Afryki Północnej i Bałkanów – ich doświadczenia są dla nas szczególnie cenne, gdyż przełamując podziały wśród robotników i opierając strategię protestów na logice sieciowej, wywalczyli stabilniejsze warunki pracy oraz wyższe płace.

Te międzynarodowe spotkania pozwalają nam dostrzec różnice, czasem uderzające, w podejściu jednego pracodawcy w różnych krajach. Amazon zawsze operuje na poziomie minimalnych standardów wymaganych przez lokalne prawo pracy i rynek. Koordynacja pomaga nam w przepływie informacji i planowaniu wspólnych akcji – np. w 2015, kiedy strajkowały niemieckie centra Amazona, duża część obciążenia została przerzucona na polskie oddziały. Polscy pracownicy spontanicznie spowolnili pracę, co było pierwszym aktem międzynarodowej solidarności. Również akcja „Bezpieczna paczka”, o której mówiliśmy, miała szerszy zasięg – przeprowadzono ją w centrach w Lipsku i w Saran pod Paryżem. Doświadczenie wielu lat funkcjonowania centrów Amazona w Europie pokazuje, że skuteczne akcje muszą obejmować więcej niż jeden ośrodek – tylko wówczas takie działania jak np. spowolnienie pracy nie mogą zostać łatwo zamortyzowane przez przerzucenie zleceń w inne miejsce.

Wydaje się, że logistyka to wyjątkowo trudne pole do prowadzenia działań proporacowniczych.

Nie jest trudniej niż gdzie indziej. Chociażby doświadczenie włoskie pokazuje, że możliwe jest skuteczne organizowanie się – mamy przecież do czynienia z koncentracją pracowników na relatywnie niewielkich przestrzeniach. Kluczem jest dokładne mapowanie całego łańcucha dostaw – poza centrami magazynowymi mamy też transport, w tym morski, kolejowy, oraz zakłady produkcyjne. Część pracy musi być wykonana w konkretnym miejscu i nie można jej łatwo przenieść na inny kontynent – finalnie logistyka to jednak usługa świadczona dla bardzo konkretnego klienta. Ponadto praca w tej branży ma często charakter prekarny i jest wykonywana przez ludzi niemuszących posiadać kwalifikacji, bardzo słabo opłacanych. To wszystko stwarza perspektywę strategii walk pracowniczych całkowicie innej od dotychczasowych.

Podczas niedawnego szczytu G20 w Hamburgu miała miejsce skuteczna blokada wjazdu do tamtejszego olbrzymiego portu, której skutkiem były wielogodzinne korki i opóźnienia w rozładunku i załadunku tirów. To był bardziej niż symboliczny gest, pokazujący, że wciąż możliwe jest zakłócenie logiki kapitalistycznej poprzez zorganizowany opór. Logistyka z jednej strony wiąże ze sobą masy pracowników, z drugiej posiada wiele wrażliwych punktów, dając tym pracownikom siłę. Można się spodziewać, że w tej branży walki pracownicze zyskają nową dynamikę.

Czy standardy w Amazonie mówią coś o przyszłości polskiego rynku pracy?

Amazon stawia przede wszystkim na skalę działania i wielki szum reklamowy, który ma go przedstawić jako świetnego pracodawcę. Tymczasem na razie wiele innych dużych zakładów zapewnia wyraźnie lepsze warunki pracy. Tym, co naprawdę wyróżnia Amazon, jest przede wszystkim tempo ekspansji. W najbliższym czasie zostaną otwarte dwa dodatkowe centra – i nie jest to przenoszenie zakładów z Europy Zachodniej, ale wynik ekspansji rynkowej. Same relacje pracy są skrajnie podporządkowane logice efektywności, w duchu bardzo surowego tayloryzmu. Co ciekawe, branża logistyczna ma wiele związków z kompleksem militarnym. Amerykański Amazon bardzo chętnie zatrudnia byłych wojskowych na stanowiskach menadżerskich, a szeregowych weteranów jako liderów produkcji, premiując ich doświadczenia z Afganistanu czy Iraku. Praca w Amazonie to codzienne doświadczenie bardzo daleko posuniętej kontroli; kiedy dłużej niż 3 minuty nie wykonujesz pracy widocznej dla systemu informatycznego, np. zaciął ci się dyspenser do taśmy, jest to odnotowywane i sumowane. Każdy taki przestój może być uznany za dodatkową przerwę i złamanie regulaminu pracy. To ogromna presja, bo przecież nawet najlepiej zmotywowany pracownik jest dalej człowiekiem, a nie robotem.

Pracownicy się podporządkowują?

Oczywiście, że nie. Każdego dnia stawiają opór. Nikt nie chce być sprowadzany do roli trybu w maszynie. Dzieje się to za pomocą prostych aktów nieposłuszeństwa – wcześniejszego wychodzenia na przerwy, wolniejszej pracy, niewykonywania części obowiązków, wykorzystywania luk w systemie na własną korzyść, kwestionowania decyzji i poleceń przełożonych, regularnego wychodzenia do toalety, co w wielu działach jest przyczyną sporów z przełożonymi. To niby nic, ale w ten sposób pracownicy walczą o swoją podmiotowość i sprzeciwiają się całkowitemu podporządkowaniu ich życia pracy.

Amazon próbuje też zniechęcić pracowników do korzystania ze zwolnień lekarskich.

Tak, ambicje sprawowania kontroli sięgają również poza zakład pracy. Na początku tego roku niemieccy pracownicy otrzymali możliwość uzyskania premii frekwencyjnej naliczanej za brak absencji w danym zespole. Cel był taki, żeby wzajemnie wywierali na siebie presję, by nie brać zwolnień. W tym samym czasie polski oddział firmy zaczął korzystać z usług zewnętrznej firmy sprawdzającej sposób wykorzystania zwolnień lekarskich. Polega to na wizytach w domu, gdzie nie zawsze są wpuszczani. Przy okazji pracownicy wypełniają ankietę dotyczącą ich opinii o sytuacji w firmie. Firma oficjalnie przyznaje się do wizyt u sąsiadów chorych czy lekarzy wystawiających zwolnienia, co może w przyszłości ich zniechęcić do wysyłania naszych kolegów na chorobowe. Mamy wątpliwości prawne, czy przekazywanie naszych wrażliwych danych osobowych zewnętrznej firmie jest w ogóle zasadne. Działania Amazona mają na celu zastraszenie pracowników, aby nie opuszczali pracy. Tych, którzy idą na zwolnienie, nazywa się wprost oszustami. Dochodzi do tego niewystarczająca ilość urlopu i przerw oraz niskie płace, które nie zawsze wystarczają na korzystanie z takich usług, jak opiekunka do dzieci, gotowe jedzenie, pralnia czy naprawa własnego auta.

Amazon jest bardzo na widoku. Niewielu pracodawców jest w takim stopniu przedmiotem zainteresowania mediów. To efekt pracy waszej komisji.

Amazon wzbudzał duże zainteresowanie, jeszcze zanim rozpoczął działalność w Polsce. To, że udało się zorganizować sprawnie działającą, w miarę liczną komisję w podpoznańskich Sadach, jest sygnałem dla pracowników z innych branż. Amazon robi potężne pieniądze, wykorzystując neoliberalny standard, jaki obowiązuje wciąż w Polsce, oraz neoliberalny język, którym posługuje się większa część polskich elit. Z zasady nie traktuje związków zawodowych jako partnera do rozmów o warunkach wynagradzania i zatrudnienia, woli rozmawiać z pracownikami bez pośredników. W efekcie nasze płace są ustalane na podstawie danych o zarobkach w okolicznych zakładach i w całej branży. Podobnie zresztą jest w innych przedsiębiorstwach.

Średnia płaca w Amazonie wynosi około 2600 zł brutto, czyli jest to kwota trochę wyższa od minimalnej krajowej. Pensje wypłacane są w bardzo niedbały sposób – regularnie zdarzają się niedoszacowania, błędy, otrzymujemy zaniżone kwoty, które dopiero po odwołaniach są wyrównywane. Walka o lepsze warunki pracy i wyższe pensje w takich miejscach jak Amazon ma wpływ na położenie innych pracowników i ogólne standardy pracy. Dlatego musimy się nawzajem wspierać. To jedyny sposób, żeby trwale przerwać spiralę niskich płac i nieprzestrzegania ośmiogodzinnego dnia pracy. Żadna odgórna regulacja zrobiona na poziomie politycznym nie pozwoli na trwałą zmianę.

Billboard Poznań

Werbetafel in Poznań:

Amazon – Ausbeutung ohne Grenzen.

Arbeiter in Polen: 11 Złoty netto pro Stunde, 10 Stunden am Tag

Jeff Bezos: 1.440.000 Dollar pro Stunde, 24 Stunden am Tag

Billboard in Poznań:

Amazon – exploitation without borders

Workers in Poland: PLN 11 net per hour, 10 hours per day

Jeff Bezos: USD 1,440,000 per hour, 24 hours per day

Bezpieczna paczka – pozdrowienia z Lipska

Pozdrowienia z Niemiec dla naszych przyjaciół w Polsce i Francji 

Razem jesteśmy silni! Tylko razem zdołamy zmienić coś w Amazonie!

Drodzy Amazończycy z Polski i Francji,

Wasi koledzy i koleżanki z Niemiec przesyłają Wam pozdrowienia pełne solidarności i życzą powodzenia w akcji „Bezpieczna Paczka” w trakcie Amazon-Prime-Week!

W tym tygodniu miało i wciąż ma miejsce w Niemczech wiele intensywnych strajków w różnych FC. 12 lipca wezwaliśmy do wzięcia udziału w „Bezpiecznej Paczce” również u nas, zanim wyszliśmy na strajk kilka godzin późnej. Chcemy przez to podkreślić, że jesteśmy częścią międzynarodowego ruchu!

Zorganizujemy kolejne akcje „Bezpiecznej Paczki”, dołączą do nas kolejne FC. Chcemy kontynuować naszą współpracę. Nasze zarobki sporo się różnią, ale jedno nas łączy: nasze warunki pracy! Pracujemy według tych samych standardów, na tych samych procesach i zgodnie z takimi samymi procedurami. I nie tylko chcemy dostawać godne zarobki, ale również chcemy pracować w zdrowych warunkach pracy! To wspólne żądanie jest punktem wyjścia dla naszych wspólnych działań. Walczmy dalej razem o zdrowe warunki pracy i sprawiedliwe płace!

Już teraz cieszymy się na kolejne wspólne działania – w tym skoordynowane strajki!

Amazończycy z Lipska (LEJ), Niemcy, zrzeszeni w związku zawodowym ver.di

Bezpieczna Paczka w Amazonie

AMAZOŃCZYKU! Dołącz do akcji „BEZPIECZNA PACZKA”!
10-16 lipca POLSKA – NIEMCY – FRANCJA

Nie przesadzaj z tempem, pracuj bezpiecznie! Amazon wmawia pracownikom, aby mieli obsesję na punkcie klientów. Dlatego, szczególnie w okresie Piniaty, dołóżmy wszelkich starań, aby produkty docierały do nich w idealnym stanie.

Według informacji podawanych przez firmę pomoże nam w tym dokładne przemyślenie każdej wykonywanej w pracy czynności (wskazówki na drugiej stronie). W ten sposób zapewnimy najwyższe standardy, gwarantujące satysfakcję klientów.

Bezpieczna paczka zawiera w sobie dodatkowy, bezcenny ładunek – bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy są POŚPIECH, PRESJA ZE STRONY PRZEŁOŻONYCH I RUTYNA! Pracując jak szaleni zapominamy o instrukcjach, przepisach, ostrożności, zbyt dużym obciążeniu fizycznym, konieczności uzupełnienia płynów, odpoczynku od rutyny. Zapominamy o naszym zdrowiu.

Tymczasem każdej czynności należy poświęcić odpowiednio dużo czasu, by mieć pewność, że została wykonana z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i jakości. Każdy klient spodziewa się, że jego paczka będzie starannie spakowana – w bezpiecznych warunkach pracy i za godną płacę! Dlatego zachęcamy do udziału w akcji BEZPIECZNA PACZKA! Uczestniczą w niej także pracownicy Amazona z Niemiec i Francji.

Ogłaszamy w tych dniach „safety hours” czyli „bezpieczne godziny”!

Najbezpieczniej pracujących Amazończyków firma powinna nagrodzić. Przy większym zaangażowaniu załogi – nawet wyższą podwyżką!

Pamiętaj! W Amazonie najważniejsze jest bezpieczeństwo i nasze zdrowie, a nie wydajność!


Wskazówki dla wszystkich:

 • nie zapominaj o regularnym piciu wody
 • nie wahaj się iść do toalety
 • wykorzystaj cały czas przerw (15 lub 30 min) na wypoczynek
 • sprawdż MINIMALNE cele dla działu, na którym pracujesz
 • sprawdzaj towar z sześciu stron, jego stan, ilość zapakowanych sztuk itd.;
 • czytaj każdy kod kreskowy i sprawdzaj zgodność produktu z opisem na ekranie
Pack/Rebin/AFE:
 • nie pracuj na nieprzystosowanym do tego stanowisku
 • jeśli brakuje Ci kartonów, papieru, towaru lub zalegają obok Ciebie gotowe paczki, zapal andon i czekaj
 • nie pozwalaj na zastawanie stanowiska totami
 • nie pobieraj totów z innych linii
 • gdy zrebinujesz cały wózek i masz gotową ściankę włącz andon i czekaj
 • na AFE pobieraj large z tylnich ścianek pojedynczo, aby nie wpadły Ci z rąk
Pick/ ICQA:
 • zachowaj dystans między wózkami, poruszaj się spokojnie, pamiętaj o zachowaniu zasad pierwszeństwa na wieży
 • zamknij tot, kiedy tylko robi się ciężki
 • zgłaszaj przeładowane lokalizacje
 • nie odkładaj produktów z „pralek” na podłogę podczas liczenia
 • zachowaj odpowiednią postawę przy noszeniu totów
Stow:
 • zachowaj odpowiedni dystans między wózkami
 • szukaj odpowiedniego miejsca dla ciężkich przedmiotów
 • stosuj się do zasad odnośnie pierwszeństwa na wieży
Ship/Dock:
 • bezpiecznie transportuj paczki i palety po magazynie lub do ciężarówek
 • używaj wózka tylko wtedy, gdy jesteś na niego zalogowany
 • gdy masz problemy techniczne, nie używaj paleciaka ani wózka, zawołaj przełożonego
Receive:
 • jeśli kartony są cięższe niż 15 kg, zgłoś to asystentowi linii
 • kartony wazące między 12 a 15 kg powinny mieć naklejkę „ciężka paczka” („heavy box”) i nie powinny ich podnosić kobiety
 • zgłaszaj, jeśli z górnego lub dolnego taśmociągu wypadają puste bądź pełne kartony

Międzynarodowe Spotkanie Pracowników Amazona

Pracownicy i pracownice Amazona z Niemiec, Polski i Francji zapraszają na Międzynarodowe Spotkanie Pracownicze w dn. 21-23 kwietnia 2017 r. w Poznaniu

Jest to kontynuacja międzynarodowej wymiany pomiędzy osobami zatrudnionymi w magazynach Amazona, na temat codziennego trudu pracy i codziennej pracowniczej walki. Od 2015 r. przedstawiciele załogi z Niemiec, Polski i Francji spotkali się już kilka razy. Wymiana ta doprowadziła do wspólnych akcji: rozdawania ulotek na temat żądań z innych krajów, wsparcia podczas strajku, dzielenia się informacjami w lokalnych mediach, jak też po prostu otrzymania pozytywnych inspiracji dla uczestników/uczestniczek.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zatrudnionych w Amazonie bez względu na kraj pochodzenia jak też na to, do którego związku zawodowego należą (czy nie należą do żadnego). Na co dzień jesteśmy powiązani poprzez cyrkulację towarów, stąd musimy dzielić się naszymi doświadczeniami pracy i samoorganizacji. Mamy wspólne problemy: niestabilne zatrudnienie, agencje pracy, presja na wyniki i feedbacki, permanentna kontrola poprzez skanery i komputery itd.

Drodzy pakerzy, pikerzy, receiverzy, stowerzy, załogo z docków i shipów – czas na spotkanie „All-hands”, tym razem w interesie nas samych, a nie firmy. Dobrze wiemy, że jeśli chcemy wygrać z Amazonem, musimy działać międzynarodowo.

Kwestie organizacyjne:

Zaczynamy spotkaniem otwartym w piątek 21 kwietnia, o godz 19:00.

W sobotę 22 kwietnia spotkanie zacznie się o godz. 9:00 i potrwa przez cały dzień. Wieczorem planujemy integrację „have fun, make history (no work)” (przerobione amazońskie hasło reklamowe, co znaczy „dobrze się baw, twórz historię (po/bez pracy)”

W niedzielę 23 kwietnia, w godzinach przedpołudniowych omówimy kwestie organizacyjne i techniczne dot. dalszej współpracy.

Jako że w spotkaniu wezmą udział goście z zagranicy, spotkanie będzie prowadzone w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim z udziałem tłumaczy.

Kwestie finansowe:

Udział w spotkaniu jest oczywiście darmowy, jeśli ktoś potrzebuje noclegu w hostelu, prosimy o jak najszybszy kontakt: amaworkers@openmailbox.org

Więcej informacji oraz tłumaczenia tego zaproszenia na język francuski, niemiecki, angielski, słowacki znajdziesz tutaj:

https://amworkers.wordpress.com

 

Stanowisko końcowe Międzynarodowego Spotkania Pracowników Amazona

18-20 lutego 2016 r. pracownice i pracownicy Amazona z Niemiec i Polski się spotkali się w Berlinie na ponadgranicznej wymianie. Uczestniczyli w niej pracownicy z trzech niemieckich centrów logistycznych (Bad Hersfeld, Lipsk, Brieselang) oraz z polskiego centrum spod Poznania, razem ze wspierającymi ich przyjaciółmi z lokalnych grup solidarnościowych.

Spotkanie w Berlinie było już trzecim tego typu wydarzeniem. Pracownicy rozmawiali bezpośrednio między sobą, niezależnie od przynależności do organizacji związkowej. Nastrój był mieszany: z jednej strony uczestnicy byli niezadowoleni z atmosfery strachu, mobbingu, norm i celów ustalanych przez firmę, z drugiej strony byli przekonani, że można wygrać walkę z międzynarodowym koncernem.

Od samego początku panowała atmosfera solidarności. Spotkanie zaczęło się publicznym wystąpieniem przeciwko śmieciowym warunkom pracy, w którym brali udział również berlińscy pracownicy z innych branży (m.in. z komunikacji miejskiej, z ogrodu botanicznego i z gastronomii). Stało się jasne, że systematyczna prekaryzacja (niestabilność), której doświadczają pracownicy Amazonu, rozrasta się coraz bardziej również w innych branżach. Inspirującą wymianę informacji ponad granicami zakładów i krajów kontynuowano podczas kolejnych dwóch dni, dyskutując, jak poprawić dalszą komunikację oraz zaplanować kolejne kroki w walce z Amazonem.

Międzynarodowe kontakty i koordynacja wspólnych akcji są podstawowym warunkiem tego, żeby przeforsować pracownicze żądania. W Niemczech pracownicy od trzech lat walczą m.in. o podwyżki płac, lepsze grafiki i regulaminy przerw, przeciwko rosnącym normom i przeciwko pracy tymczasowej. Wspólną bazą dla uczestników spotkania był praktyczny wymiar międzynarodowej solidarności, która jest skierowana również przeciwko nacjonalizmowi i rasizmowi.

Trzecie niemiecko-polskie spotkanie pracownicze udowodniło, że udaje się zacieśniać bezpośrednie międzynarodowe kontakty. Teraz chcemy dalej je rozwijać, odwiedzając inne centra logistyczne oraz organizując wspólne działania i strajki. Zaczęliśmy od 1 marca, gdy w ramach „Europejskiego Dnia Akcji” pracownicy z Polski i z Niemiec jednocześnie wzięli udział w lokalnych protestach, m.in. przeciwko agencjom pracy tymczasowej Manpower, Adecco i Randstad, które działają głównie w polskim Amazonie.

W następnych miesiącach planujemy dalsze wspólne inicjatywy. Przed następnym międzynarodowym zjazdem – który prawdopodobnie będzie miał miejsce w Lipsku we wrześniu 2016 r. – chcemy organizować mniejsze spotkania, min. latem we Wrocławiu.

Berlin, luty 2016 r.

Międzynarodowe spotkanie pracowników Amazona – Luty 2016

18-21 lutego 2016 r. w Berlinie

Drogie koleżanki, drodzy koledzy!

Po udanym spotkaniu w Poznaniu we wrześniu pracownice i pracownicy Amazona zapraszają na kolejne spotkanie dyskusyjne – tym razem 18-21 lutego w Berlinie.

Konflikt zbiorowy w niemieckim Amazonie w ostatnich tygodniach i miesiącach znowu nabrał prędkości – kilkanaście mniejszych i większych strajków przed i podczas szczytu świątecznego pokazują, że załoga dalej jest gotowa do walki. Również w Polsce szykują się konflikty zbiorowe po tym, że kierownictwo Amazona zerwało mediację.

Po bezpośredniej wymianie między koleżankami i kolegami we wrześniu kolejne spotkanie odbędzie się w Berlinie, aby rozmawiać o warunkach pracy. Ta wymiana informacji jest istotna, ponieważ Amazon ciągle rozpowszechnia dezinformacje. Chcemy jednak również dyskutować o dalszej walce i planować wspólne akcje. Bo walkę w Amazonie wygramy tylko na poziomie międzynarodowym.

Języki

Mówimy po polsku, niemiecku, francusku i angielsku, a wszystkie języki są mile widziane. Zapraszamy wielu tłumaczy.

Sprawy organizacyjne

Jeszcze wyjaśniamy przejęcie kosztów i organizację noclegów. Jest to zależne m.in. od liczby wiążących rejestracji.

Rejestracja: Internationales.Treffen@googlemail.com
Więcej informacji: https://amworkers.wordpress.com/

Stanowisko końcowe

Międzynarodowe Spotkanie Pracowników Amazona

11-13 września 2015 r. w Poznaniu

My – pracownicy i pracownice Amazona z Polski i Niemiec oraz osoby, które wspierają nasze działania – spotkaliśmy się w Poznaniu. Jest todrugie tego typu spotkanie. Wcześniej wiosną tego roku poznaliśmy się w Bad Hersfeld w Niemczech. Spotkania te są organizowane przez samych uczestników, niezależnie od tego, do jakiego związku zawodowego należą. Tworzymy sieć solidarności, która szuka odpowiedzi na strategie Amazona i koordynuje walkę o nasze wspólne interesy.

Tym razem rozdawaliśmy ulotki przed wejściem do Amazona w Sadach, zorganizowaliśmy otwarte dla publiczności spotkanie na temat sytuacji w Amazonie pod Poznaniem, w Bad Hersfeld i Brieselang. Zorganizowaliśmy też wiec i rozmawialiśmy z mediami. Podczas spotkania dyskutowaliśmy o sytuacji w różnych magazynach Amazona i wspólnych działaniach na rzecz poprawy warunków pracy.

Nasze doświadczenia pokazują, że pracownicy Amazona w różnych krajach borykają się z takimi samymi problemami – niskimi płacami, rosnącymi normami, dużą presją, która przekłada się na problemy zdrowotne, a także z nastawioną na dużą rotację polityką Amazona.. Wszędzie Amazon wykorzystuje podobne strategie wobec żądań pracowniczych. Nie stroni od gróźb zwolnień, wywierania presji na związkowcach, czy pozorowaniu dialogu i negocjacji, podczas których z góry zakłada brak jakichkolwiek ustępstw.

Dla wszystkich, którzy brali udział w spotkaniu stało się jasne, że aby poprawić naszą sytuację, musimy szukać wspólnych rozwiązań, które wykroczą poza konkretne magazyny Amazona oraz poza granice państw. Jeśli tylko połączymy siły, oddolnie, jako pracownicy i pracownice z różnych zakładów pracy, Amazon w przyszłości nie będzie w stanie wykorzystać nas przeciwko sobie.

Wymiana doświadczeń może dać motywację, mobilizację i dodać sił pracownikom i pracownicom ponad granicami, również tym, którzy do tej pory nie uczestniczyli w spotkaniach. Niedawnym przykładem wzmocnienia siły pracowników było oddolnie zorganizowane spowolnienie pracy w Amazonie pod Poznaniem, jako buntu przeciwko nadgodzinom i wyrazem niezadowolenia z warunków pracy. Było to również jasny sygnał solidarności ze strajkującymi w tym czasie pracownikami Amazona w Niemczech.

Jesteśmy również gotowi przeciwstawiać się represjom stosowanym przez Amazon. Pracownicy z Włoch planowali być z nami, ale jeden z nich został zwolniony w przeddzień spotkania. Musieli poradzić sobie z tym atakiem i nie mogli przyjechać do Poznania. Wyrażamy naszą solidarność ze zwolnionym pracownikiem i bardzo się cieszymy, że osoby z Włoch są gotowe wziąć udział w naszych spotkaniach i działaniach w przyszłości!

Na kolejne spotkanie – które ogłosimy na blogu https://amworkers.wordpress.com – zapraszamy nie tylko załogę z Włoch, ale też z nowych centrów Amazona w Pradze oraz innych FC w całej Europie.

W Poznaniu uczestnicy potwierdzili gotowość do prowadzenia wspólnych, międzynarodowych kampanii w przyszłości. Wygramy tylko jeśli będziemy mieć jasną strategię, której nie będzie w stanie przewidzieć zarząd Amazona, jeśli nasza walka zostanie zorganizowana przez samych pracowników i będzie przekraczać nasze zakłady pracy poprzez koordynację działań z załogami z innych magazynów.

Amazon workers united! Pracownicy Amazona ponad podziałami!

Międzynarodowe Spotkanie Pracowników Amazona

11-13 września w Poznaniu
Witajcie koledzy!

Pracownicy i pracownice Amazona z Polski i z Niemiec zapraszają na spotkanie i dyskusję na temat niezadowolenia i walk pracowniczych oraz organizowania się.

Od otwarcia pierwszego Fulfillment Centrum w Bad Hersfeld w 1999 r. Amazon ciągle grozi zamknięciem zakładu. W tym czasie firma jednak otworzyła osiem nowych FC w Niemczech, cztery we Francji, jeden we Włoszech, trzy w Polsce (od września 2014 r.) i jeden w Czechach (w 2015 r.).

W ostatnich dwóch latach doszło do ponad 20 strajków w niemieckich i francuskich FC. Strajki te i inne akcje są dla Amazona bolesne i już doprowadziły do poprawy warunków pracy i do powolnego wzrostu płac w niektórych FC. Na te akcje pracodawca odpowiada jednak przesuwaniem pracy do innych FC w Niemczech albo zagranicę do Francji i Polski.

Poza tym ciągle są rozpowszechniane fałszywe informacje o płacach, normach pracy i premiach w innych FC. Nie chcemy, żeby pracodawca nas oszukiwał, ani żeby nastawiał nas przeciwko kolegom z sąsiednich krajów.

Dlatego zapraszamy na wspólne spotkanie, aby się wzajemnie poznać i zorganizować ponad granicami. Chcemy rozmawiać o szczegółach dotyczących płac, premii i norm oraz porównywać sytuacje w różnych FC. Chcemy zbierać informacje o różnych akcjach protestacyjnych, np. koszulki z hasłami, petycje, „informowanie TIRowców“, strajki. Chcemy też dyskutować o tym, które akcje były skuteczne i jakich błędów możemy uniknąć następnym razem. Na końcu będziemy rozmawiać o międzynarodowej koordynacji naszych akcji w przyszłości.

Przebieg spotkania:

Spotkanie zacznie się w piątek po południu wspólną akcją ulotkową w Poznaniu. W piątek wieczorem zapraszamy na otwarte dla publiczności i mediów zebranie, na którym będziemy informować o sytuacji w różnych FC. Chcemy też wspólnie dyskutować z pracownikami z innych zakładów oraz z wszystkimi zainteresowanymi, w tym oczywiście z przyszłymi pracownikami Amazona.

W sobotę i w niedzielę będziemy dyskutować na przemian wszyscy wspólnie i w mniejszych grupach roboczych.

Języki:

Spotkanie odbędzie się po polsku, niemiecku, francusku i angielsku. Wszystkie języki są mile widziane. Zaprosimy wielu tłumaczy.

Amazon workers united!


Plan:

Piątek 11 września

19:30-22:00

PREZENTACJA otwarta dla wszystkich

„Problemy i protesty pracowników Amazona w Polsce, Niemczech i we Francji“–

opowieści pracowników z różnych centrów dystrybucyjnych Amazon o tym, co chcemy zmieniać i jak się organizujemy

Zapraszamy na otwarte dla publiczności i mediów spotkanie, na którym będziemy informować o sytuacji w różnych FC. Chcemy też zaprosić pracowników z innych zakładów oraz wszystkich zainteresowanymi, w tym oczywiście przyszłych pracowników Amazona i agencji!

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski.

Nie ma biletów ani wejściówek.

Miejsce: Teatr Ósmego Dnia, wejście od ul. Ratajczaka 44 (II piętro)

Sobota 12 września

11:00-12:00

PROTEST/HAPPENING

„Nie jesteśmy robotami!“

Pracownicy Amazona razem o lepsze warunki pracy!

Miejsce: pl. Wolności, przy schodach Arkadii

12:00-18:30

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PRACOWNIKÓW AMAZONA

12:00-13:15 Część zapoznawcza
13:30-15:00

Blok poświęcony naszym problemom

Dyskusja w grupach nt. wynagrodzeń, premii, norm, feedbacków, naszych obaw, rotacji, agencji pracy, strategii firmy wobec działań pracowników

15:00-16:00 Przerwa obiadowa
16:00-17:30

Blok poświęcony organizowaniu się

Prezentacje z różnych krajów na temat strategii, skutecznych narzędzi i wyzwań

17:45-18:30 Podsumowanie dnia

Miejsce: Teatr Ósmego Dnia, wejście od ul. Ratajczaka 44 (II piętro)

21:00

Część towarzyska

Miejsce: klubokawiarnia Meskalina, Stary Rynek 6

Niedziela 13 września

10:00-14:00

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PRACOWNIKÓW AMAZONA

10:00-11:30

Blok poświęcony wspólnym planom

Kolejne spotkania i kampanie – dyskusja w grupach

11:45-14:00 Podsumowanie

Miejsce: Teatr Ósmego Dnia, wejście od ul. Ratajczaka 44 (II piętro)

14:00

Lunch

Sprawy organizacyjne:

 • Noclegi: 2 noce w hostelu włącznie z śniadaniem ok. 80-100 zł (20-25 e)
 • Koszty: Składka za wyżywienie ok. 40 zł (10 e)
 • Koszty podróży: Każda grupa płaci za siebie
 • Termin zgłoszenia: Do 28 sierpnia 2015 r.

Rejestracja pod: sign.up.for.meet@gmail.com

Więcej informacji na : infozumtreffen@gmail.com