Pozvánka na cezhraničné stretnutie zamestnancov Amazonu – Lipsko, 2019

Milí kolegovia z Amazonu a podporovatelia,

srdečne vás pozývame na najbližšie Cezhraničné stretnutie zamestnancov Amazonu, ktoré sa koná 27. – 29. septembra 2019 v Lipsku (Nemecko).

Ide o stretnutie radových zamestnancov, ktoré organizujú samotní zamestnanci. Chceme si vymieňať informácie, plánovať vzájomnú podporu a hľadať spoločné stratégie pre náš boj za lepšie pracovné podmienky v logistických centrách i mimo nich.

Za stretnutím nestojí nijaká formálna organizácia ani konkrétny odborový zväz či konfederácia. Pozývame všetkých zamestnancov Amazonu, ktorí chcú bojovať proti vykorisťovateľským podmienkam, ktorým denne čelíme – či už jednotlivcov alebo odborovo organizovaných, kmeňových zamestnancov či pracovníkov agentúr alebo zamestnancov subdodávateľov, pracovníkov skladov či kancelárií, ako aj vodičov a technikov zo skladov Amazonu.

S týmito stretnutiami sme začali na jar 2015 a odvtedy sa stretávame dvakrát ročne. Dosiaľ sa zúčastnili zamestnanci a podporovatelia z Anglicka, Francúzska, Nemecka, Poľska, Španielska a USA. Dúfame, že v blízkej budúcnosti budeme môcť privítať pracujúcich a podporovateľov z ďalších krajín.

Naše diskusie boli plodné a užitočné pre naše lokálne iniciatívy a podarilo sa nám tiež koordinovať spoločné akcie v rôznych krajinách. Viac informácií o tom nájdete vo vyhláseniach zo stretnutí na blogu https://amworkers.wordpress.com.

Na stretnutiach sme identifikovali tri hlavné témy či problémy:

1. mzdy a pracovné podmienky
2. kontrola, „spätná väzba“ a iné disciplinárne opatrenia
3. vzťahy so zamestnávateľom, vrátane krátkodobých zmlúv a agentúrnej práce

Na stretnutí v Lipsku chceme hlbšie prediskutovať všeobecnú stratégiu nášho zápasu a organizovania. V rôznych krajinách sa v posledných rokoch odohrali štrajky a ďalšie akcie. Spolu s vami cheme diskutovať o tom, aké druhy akcií a aké spoločné požiadavky potrebujeme, aby sme si vynútili zlepšenia pracovných podmienok.

Ak viete o konkrétnych problémoch, ktoré by ste na stretnutí chceli prebrať, prosím, dajte nám vedieť a zaradíme ich do programu.

Súčasťou stretnutia bude aj verejná akcia v Lipsku, ktorej cieľom bude získať podporu pre náš zápas a vytvoriť tlak na Amazon. Pozveme na ňu aj médiá a širšiu komunitu.

Organizačné otázky

Naše stretnutie je určené zamestnancom Amazonu a ich podporovateľom, ktorí pomáhajú organizovať boje a vykonávajú konkrétne podporné úlohy.

Stretnutie sa začne v piatok 27. septemebra o 18:00. Prosím, príďte načas.

Stretnutie sa skončí v nedeľu 29. septembra o 14:00.

Prosím, zaregistrujte sa zaslaním e-mailu na amaworkers@tutanota.com – čo najskôr a najneskôr do 1. septembra 2019. Registrácie potrebujeme, aby sme mohli organizačne pripraviť stretnutie a zabezpečiť ubytovanie (v miestnych hosteloch).

Po registrácii dostanete podrobný program a informácie o mieste konania. Pošleme vám aj zoznam otázok, ktoré môžete vopred prebrať a zodpovedať s vašimi kolegami.

Prosím, napíšte nám, ak potrebujete finančnú podporu na cestovné výdavky. Pokúsime sa nájsť riešenie.

Stretnutie sa bude konať vo viacerých jazykoch a k dispozícii budú tlmočníci. Dajte nám vedieť, ak potrebujete tlmočenie do konkrétneho jazyka alebo ak máte iné osobitné potreby.

Hoci samotné stretnutie je určené len zamestnancom a podporovateľom, niektoré podujatia budú verejné. Pozveme na ne aj zástupcov médií a ďalších, ktorí sa chcú dozvedieť viac o našom zápase. Dátum, čas a miesto verejných podujatí ohlásime pred stretnutím na blogu https://amworkers.wordpress.com.

Werbeanzeigen

Záverečné vyhlásenie Cezhraničného stretnutia pracujúcich z Amazonu – Poznaň, marec 2019

Ôsme medzinárodné stretnutie pracujúcich z Amazonu sa konalo 15. – 17. marca 2019. Vyše päťdesiati zamestnanci a ich podporovatelia zo Španielska, Francúzska, Poľska a Nemecka a zo šiestich odborových zväzov sa stretli v Poznani, aby si vymenili informácie a naplánovali spoločné akcie:

 • Ako sa dohodlo na poslednom stretnutí, prvýkrát sa systematicky zbierali informácie o všetkých zúčastnených logistických centrách (fulfillment center) a o pracovných podmienkach v nich.
 • V Poznani sa spustila kampaň „Proti pretekom o život“, ktorá je zameraná proti vysokým normám a hodnoteniu výkonu zamestnancov. Chcú sa k nej pridať aj centrá v ďalších krajinách. V súvislosti s kampaňou účastníci stretnutia rozdávali letáky počas striedania zmien v poznaňskom centre.
 • Jedným z bodov diskusie bolo aj využívanie agentúrnych zamestnancov v Amazone. V Poľsku a Španielsku firma naďalej zamestnáva dočasných pracovníkov s krátkymi, často len dvojtýždňovými zmluvami. V nemeckých centrách sa už pred piatimi rokmi odohral pomerne úspešný boj proti agentúrnej práci. Účastníci si vymenili informácie o úspešných stratégiách. Medzinárodné využívanie agentúrnej práce vytvára tlak na mzdy a pracovné podmienky v každej krajine. Na protest proti agentúrnej práci zorganizovali účastníci stretnutia demonštráciu pred sídlom agentúry Adecco v Poznani (pozri video: https://vimeo.com/326854438).
 • Súčasťou stretnutia bola aj diskusia o kontroverznej požiadavke za zavedenie jednotnej, celoeurópskej mzdy vo firme. Pracovníci logistických centier Amazonu robia rovnakú prácu vo všetkých krajinách a ani cenové rozdiely nie sú dostatočným dôvodom na obrovské odlišnosti v odmeňovaní. Objavili sa však aj otázky, či je celoeurópska mzda vo firme rozumnou požiadavkou zo strategického hľadiska.

Na konci stretnutia sa rozhodlo:

 • Spory okolo spoločnej európskej mzdy, ako aj stratégia Amazonu, ktorej cieľom je rozohrávať pracujúcich v rôznych krajinách proti sebe, ukazujú, že medzinárodné organizovanie pracujúcich tejto firmy si žiada spoločnú dlhodobú stratégiu. Menšie pracovné skupiny pripravia diskusiu na túto tému na budúce stretnutie.
 • Zber informácií o Amazone v rôznych krajinách vo forme „zborníka“ bude pokračovať.
 • Pracujúci z Amazonu budú ďalej navštevovať logistické centrá v ďalších krajinách.
 • Ďalšie stretnutie sa uskutoční v Lipsku v dňoch 27. – 29. septembra 2019.

Nikdy predtým sa na Cezhraničnom stretnutí pracujúcich z Amazonu nezúčastnilo toľko ľudí z toľkých krajín. Fakt, že pracujúci z takých rôznych odborových organizácií, ako sú SUD-Solidaire (Francúzsko), CGT (Španielsko), ver.di (Nemecko) a IP či Solidarność (Poľsko), dokázali diskutovať o spoločných požiadavkách, ukazuje, že medzinárodné organizovanie „zdola“, naprieč hranicami odborových organizácií, je možné. Treba v ňom pokračovať a upevniť ho.

Medzinárodné stretnutie pracujúcich Amazonu

Zamestnanci Amazonu z Nemecka, Poľska a Francúzska srdečne pozývajú na Medzinárodné stretnutie v Poznani (Poľsko) v dňoch 21. – 23. apríla 2017.

Podujatie je ďalším v rade medzinárodných stretnutí zamestnancov skladov Amazonu, ktoré sa týkajú nášho každodenného života a odporu v práci. Od roku 2015 sme sa niekoľkokrát stretli v Nemecku, Poľsku a Francúzsku.

Tieto stretnutia už prispeli k spoločným akciám: k šíreniu letákov o požiadavkách kolegov, k podpore počas štrajkov, k rozširovaniu informácií prostredníctvom médií… a zároveň sú pozitívnym „nakopnutím“ pre všetkých účastníkov!

Naša sieť je otvorená všetkým pracujúcim bez ohľadu na odborovú príslušnosť a národnosť.

Každodenne nás prepája obeh tovarov. Musíme sa preto navzájom informovať o tom, ako vnímame svoju prácu, ako sa organizujeme, aké sú naše spoločné problémy: neisté podmienky, dočasné zmluvy, neúnosné normy, permanentná kontrola pomocou skenerov a počítačov atď.

Milí doručovatelia, baliči, prijímatelia, skladníci! Je čas, aby nastúpili všetci – teraz však nie preto, lebo si to želá firma, ale v našom vlastnom záujme! Vieme predsa, že zápas s Amazonom sa dá vyhrať len na medzinárodnej úrovni.

Organizačné záležitosti:

Časový rozvrh: Začíname otvoreným stretnutím v piatok 21. apríla o 19:00. V sobotu (22. 4.) sa program začne o 9:00 a bude trvať celý deň. Večer sa „budeme zabávať a robiť dejiny“ (žiadna práca!). V nedeľu 23. 4. bude ráno čas na organizačné dohadovanie. Stretnutie ukončíme v nedeľu okolo poludnia.

Jazyky: Na stretnutí budeme hovoriť po poľsky, nemecky, francúzsky a anglicky. Všetky jazyky sú vítané. K dispozícii budú tlmočníci, takže každý sa bude môcť zapojiť.

Peniaze: Samozrejme, stretnutie je zadarmo, ale budeme robiť zbierku na jedlo a nápoje.

Ubytovanie: Môžete sa ubytovať v hosteli (cca 5 € za noc). Rezerváciu vám vybavíme po tom, čo sa zaregistrujete, a pošlem vám aj podrobnejšie informácie o hosteli, mieste konania stretnutia atď.

Registrácia:

Prosíme vás, aby ste sa zaregistrovali čo najskôr, a to e-mailom na amaworkers(at)openmailbox.org.

Viac informácií a ďalšie jazykové verzie tejto pozvánky nájdete na https://amworkers.wordpress.com.

Medzinárodné stretnutie zamestnancov Amazonu – február 2016

18.-21. februára v Berlíne

Milé kolegyne a kolegovia!

Po úspešnom stretnutí v Poznani (Poľsko), ktoré sa uskutočnilo v septembri 2015, si vás zamestnanci Amazonu z Poľska a Nemecka dovoľujú pozvať na ďalšie stretnutie a diskusiu – tentoraz v Berlíne, 18.-21. februára 2016.

V posledných týždňoch a mesiacoch nabral zápas pracujúcich v nemeckom Amazone opäť obrátky. Desiatky menších a väčších štrajkov pred vianočnou špičkou a počas nej ukazujú, že zamestnanci Amazonu neprestávajú bojovať. V Poľsku nás kolektívna akcia onedlho čaká, keďže manažment firmy jednostranne prerušil vyjednávanie.

Po priamej výmene skúseností medzi zamestnancami v septembri budeme pokračovať na najbližšom stretnutí v Berlíne vo februári. Náš vzájomný kontakt je mimoriadne dôležitý, keďže Amazon systematicky rozširuje dezinformácie. Chceme tiež diskutovať o ďalších bojoch a pláne spoločných akcií. Uvedomujeme si totiž, že zápas s Amazonom možno vyhrať len na medzinárodnej úrovni.

Jazyky

Budeme komunikovať v poľštine, nemčine, francúzštine a angličtine. Všetky jazyky sú vítané. Zabezpečíme dostatok tlmočníkov.

Organizačné otázky

Usilujeme sa vyriešiť pokrytie cestovných nákladov a zabezpečiť ubytovanie. Závisí to aj od počtu účastníkov, a preto vás prosíme, aby ste sa zaregistrovali čo najskôr.

Registrácia: Internationales.Treffen@googlemail.com
Viac infromácií: https://amworkers.wordpress.com

Medzinárodné stretnutie pracujúcich Amazonu

11 – 13. septembra v Poznani

Nazdar, kolegovia!

Pracujúci Amazonu z Poľska a Nemecka pozývajú na stretnutie a diskusiu o naštvanosti pracujúcich, bojoch na pracoviskách a organizovaní.

Odkedy Amazon otvoril svoje prvé Fulfillment Centrum (FC) v nemeckom Bad Hersfelde v roku 1999, manažment sa vyhráža zatvorením prevádzky. Medzičasom však firma otvorila osem nových FC v Nemecku, štyri vo Francúzsku, tri v poľsku (2014) a jedno v Českej republike (2015).

Za posledné dva roky došlo v šiestich nemeckých a francúzskych FC k viac ako 20 štrajkom. Tieto štrajky a ďalšie akcie na pracoviskách Amazonu uškodili a viedli k zlepšeniu pracovných podmienok a postupnému rastu miezd v ďalších FC. Nechceme, aby nás Amazon podvádzal alebo staval nás proti kolegom zo susedných krajín.

Preto zvolávame stretnutie, na ktorom sa spoznáme a budeme sa môcť organizovať naprieč hranicami. Chceme hovoriť o podrobnostiach, týkajúcich sa miezd, príplatkov a noriem, a porovnávať podmienky v rôznych FC. Chceme zbierať informácie o rôznych kolektívnych akciách, ako sú petície, „rozhovory s kamionistami“ pri nakladaní a vykladaní, tričkové akcie, ale tiež štrajky. Chceme tiež diskutovať o tom, ktoré z akcií boli prospešné a akým chybám sa vyhnúť v budúcnosti. Napokon by sme tiež chceli hovoriť o tom, ako v budúcnosti koordinovať naše akcie na medzinárodnej úrovni.

Program:

Stretnutie sa začne v piatok popoludní kolektívnym letákovaním v Poznani. V piatok večer pozveme verejnosť a vybrané médiá na otvorené stretnutie, aby sme informovali o situácii v rôznych FC. Chceli by sme tiež vyvolať diskusiu s pracujúcimi z iných prevádzok a s kýmkoľvek ďalším, kto bude chcieť – samozrejme, vrátane budúcich zamestnancov Amazonu.

V sobotu a nedeľu budeme diskutovať na všeobecnom zhromaždení účastníkov, ako aj v menších workshopoch.

Jazyky:

Komunikácia na stretnutí bude prebiehať v poľskom, nemeckom, francúzskom a anglickom jazyku. Všetky jazyky sú vítané. Zabezpečujeme množstvo tlmočníkov.

Pracujúci Amazonu, spojte sa!

Harmonogram:

Piatok 11. 9.

 • do 14:00: príchod
 • 16:30: spoločná akcia
 • 19:30: verejné stretnutie: boje pracujúcich Amazonu v Poľsku, Francúzsku a Nemecku

Sobota 12. 9.

 • 11:00: spoločná pouličná akcia
 • 12:00: diskusie na všeobecnom zhromaždení a vo workshopoch
 • večer: spoločné jedenie a pitie

Nedeľa 13. 9.

 • 10:00: diskusia vo workshopoch
 • 13:00: záverečná diskusia na všeobecnom zhromaždení

Organizačné otázky:

 • Spanie: 2 noci v hosteli vrátane raňajok vyjdú na 80 až 100 zlotých (20 až 25 eur)
 • Poplatok: za účasť vrátane jedla cca 40 zlotých (10 eur)
 • Cestovné výdavky si hradí každý sám
 • Registrácia: do 28. 8. 2015