Billboard Poznań

Werbetafel in Poznań:

Amazon – Ausbeutung ohne Grenzen.

Arbeiter in Polen: 11 Złoty netto pro Stunde, 10 Stunden am Tag

Jeff Bezos: 1.440.000 Dollar pro Stunde, 24 Stunden am Tag

Billboard in Poznań:

Amazon – exploitation without borders

Workers in Poland: PLN 11 net per hour, 10 hours per day

Jeff Bezos: USD 1,440,000 per hour, 24 hours per day

Advertisements

Bezpieczna paczka – pozdrowienia z Lipska

Pozdrowienia z Niemiec dla naszych przyjaciół w Polsce i Francji 

Razem jesteśmy silni! Tylko razem zdołamy zmienić coś w Amazonie!

Drodzy Amazończycy z Polski i Francji,

Wasi koledzy i koleżanki z Niemiec przesyłają Wam pozdrowienia pełne solidarności i życzą powodzenia w akcji „Bezpieczna Paczka” w trakcie Amazon-Prime-Week!

W tym tygodniu miało i wciąż ma miejsce w Niemczech wiele intensywnych strajków w różnych FC. 12 lipca wezwaliśmy do wzięcia udziału w „Bezpiecznej Paczce” również u nas, zanim wyszliśmy na strajk kilka godzin późnej. Chcemy przez to podkreślić, że jesteśmy częścią międzynarodowego ruchu!

Zorganizujemy kolejne akcje „Bezpiecznej Paczki”, dołączą do nas kolejne FC. Chcemy kontynuować naszą współpracę. Nasze zarobki sporo się różnią, ale jedno nas łączy: nasze warunki pracy! Pracujemy według tych samych standardów, na tych samych procesach i zgodnie z takimi samymi procedurami. I nie tylko chcemy dostawać godne zarobki, ale również chcemy pracować w zdrowych warunkach pracy! To wspólne żądanie jest punktem wyjścia dla naszych wspólnych działań. Walczmy dalej razem o zdrowe warunki pracy i sprawiedliwe płace!

Już teraz cieszymy się na kolejne wspólne działania – w tym skoordynowane strajki!

Amazończycy z Lipska (LEJ), Niemcy, zrzeszeni w związku zawodowym ver.di

Safe Package – Greeting from Leipzig

Greeting from Germany to our companions in Poland and France

Together we are strong! Only together we are able to move Amazon!

Dear Amazonians in Poland and France,

Your colleagues from Germany are sending you solidarity greetings and wish you success with the action „Safe Package“ during the Amazon-Prime-Week!

This week extensive strikes and actions have been and are taking place in Germany in various FCs. On the 12th of July we also called for „Safe Package“ before we went on strike a couple of hours later.  Thereby we want to underline that we are part of an international movement!

Further „Safety Days“ will follow, other FCs will join us, too. Let‘s continue in a coordinated manner.   Our payment may be quiet different, but one issue unites us: Our working conditions! We are exposed to uniform standards, processes, work instructions.  And we do not want only to get a decent payment, but we also want work under healthy working conditions! This common claims constitute the base for common action.

Let‘s keep on fighting together for healthy work and fair payment!  We are looking forward to common actions –  or even common strikes!

Amazonians from Leipzig (LEJ), Germany, organized in ver.di

Safe Package – Grußbotschaft aus Leipzig

Grußbotschaft aus Deutschland an unsere Mitkämpfer in Polen und Frankreich

Gemeinsam sind wir stark, nur gemeinsam können wir Amazon bewegen!

Liebe Amazonier in Polen und Frankreich,

Eure Kollegen aus Deutschland senden Euch solidarische Grüße und wünschen Euch viel Erfolg bei der Aktion „Safe Package“ in der Amazon-Prime-Week!

In dieser Woche finden in Deutschland parallel umfangreiche Streikaktionen statt. In diesem Rahmen haben wir am Standort Leipzig für den 12. Juli in einer streikfreien Zeit auch zum „Safe Package“ aufgerufen.   Damit wollen wir klar stellen, dass wir Teil dieser internationalen Bewegung sind!

Weitere „Safety Days“ werden folgen, auch weitere Standorte werden einsteigen. Lasst uns das auch weiter koordiniert verfolgen.  Unsere entgeltlichen Bedingungen sind sehr unterschiedlich, aber EINES eint uns: Unsere   Arbeitsbedingungen! Wir haben einheitliche Standards, Prozesse, Arbeitsanweisungen.  Und wir wollen nicht nur anständige Bezahlung, sondern auch gesunde Arbeitsbedingungen! Diese gemeinsame Basis ist auch die Grundlage für gemeinsame Aktionen. Lasst uns weiter gemeinsam kämpfen, für gesunde und fair bezahlte Arbeit!

Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Aktionen oder sogar Streiks!

Amazonier_innen aus Leipzig (LEJ), Deutschland, die bei Ver.di organisiert sind

 

Safe Package

Mach mit bei der Aktion „Safe Package”!

Vom 10. bis 16. Juli in POLEN – FRANKREICH – DEUTSCHLAND

Wir sind erstmals dabei am 12. Juli!

Das höchste Gut Amazons ist die Kundenzufriedenheit, die wir natürlich genau so sicher stellen wollen. Deshalb ist es besonders in der “Prime Week” wichtig, dass alle Produkte die Kunden in bestmöglichem Zustand erreichen. Dafür hat unser Unternehmen Prozesse beschrieben und Anweisungen erlassen.

Haltet die Prozesse und Anweisungen ein, überlegt Euch jeden Arbeitsschritt sorgfältig! Beispielhafte Anleitungen findet Ihr auf der Rückseite. So stellen wir die höchsten Qualitätsstandards und die Zufriedenheit der Kunden sicher.

Arbeitet nicht überhastet, aber sicher!

Unsere Sicherheit und Gesundheit ist Amazon genau so wichtig, wie wir täglich in den Meetings hören. 

Deshalb beachtet:

Zu den häufigsten Ursachen von Arbeitsunfällen gehören hohes Arbeitstempo, Druck durch Vorgesetzte und Routine. Wenn wir arbeiten wie die Verrückten, vergessen wir Vorschriften, Regeln, Vorsichtsmaßnahmen, Vermeidung übermäßiger körperlicher Belastungen, Wasser trinken, Unterbrechung der Routine. Wir vergessen unsere Gesundheit.

Tatsächlich sollten wir für jeden Arbeitsschritt ausreichend Zeit aufwenden, um sicherzustellen, dass er sicher und in hoher Qualität ausgeführt wird. Jeder Kunde erwartet, dass sein Paket sorgfältig unter Einhaltung der Arbeitssicherheit und für anständige Bezahlung verpackt wird!

Deshalb rufen wir Euch auf, Euch an der Aktion SAFE PACKAGE zu beteiligen – einer gemeinsamen Aktion von Amazon-Beschäftigten aus Polen, Deutschland und Frankreich.

Auch nach dem 12. Juli werden wir weitere “Safety Days” durchführen. Auch international vernetzt.

Wer am sichersten arbeitet, sollte von Amazon belohnt werden. Gute und gesunde Arbeit geht am besten mit einem, auf Augenhöhe ausgehandelten, Tarifvertrag!

Nicht vergessen! Das Wichtigste bei Amazon ist Kundenzufriedenheit, unsere Sicherheit und unsere Gesundheit, nicht Produktivität!

Hier ein paar Beispiele, worauf wir besonders während der Aktion “Safe Package” achten sollten:

Allgemein:

 • Denke daran, regelmäßig Wasser zu trinken
 • Gehe auf Toilette, wenn du musst
 • Verwende die gesamte Pause (20 Minuten bzw. 25 Minuten) zum Ausruhen
 • Überprüfe die Verpackung konsequent von allen 6 Seiten, überprüfe genau den Zustand und die Zahl der verpackten Artikel usw.
 • Scanne jedesmal den Barcode ein und prüfe, ob der Artikel mit der Beschreibung auf dem Bildschirm übereinstimmt

 

Pack/Rebin/AFE:

 • Arbeite nicht an einem nicht richtig eingerichteten Arbeitsplatz
 • Wenn Kartons, Papier oder Waren fehlen oder wenn sich die verpackten Pakete aufstauen: Drücke den Andon und warte
 • Lasse nicht zu, dass dein Arbeitsplatz mit Totes zugestellt wird
 • Hole keine Totes von einer anderen Linie
 • Wenn du Rebin machst und deine Wand fertig hast: Drücke den Andon und warte

 

Pick/ICQA:

 • Halte Abstand zwischen den Wagen, arbeite ohne Hast, beachte in den Towers die Vorfahrtsregeln
 • Schließe das Tote, sobald es zu schwer wird
 • Melde überfüllte und leere Locations (z.B. Tote-Puffer)
 • Stelle beim Zählen keine Artikel aus den unteren Regalen auf dem Boden ab
 • Achte beim Tragen von Totes auf die richtige Körperhaltung (SMART)

 

Stow:

 • Halte Abstand zwischen den Wagen
 • Suche nach einem geeigneten Platz für schwere Artikel
 • Beachte in den Towers die Vorfahrtsregeln

 

Ship/Dock:

 • Achte auf Sicherheit beim Transport von Paletten und und Artikeln im Lager und zum LKW
 • Benutze den Stapler nur, wenn du eingeloggt bist
 • Bei technischen Problemen mit dem Stapler oder der Ameise: nicht benutzen, sondern einen Vorgesetzten verständigen

 

Receive:

 • Wenn Pakete mehr als 15 kg wiegen: Nur zu zweit heben
 • Bei Tote-Verkeilungen auf dem Förderband immer das Förderband abstellen und nur mit Einweisung eingreifen!
 • Maximal 7 ASIN in ein Tote, auch bei Schmuck

 

Bezpieczna Paczka w Amazonie

AMAZOŃCZYKU! Dołącz do akcji „BEZPIECZNA PACZKA”!
10-16 lipca POLSKA – NIEMCY – FRANCJA

Nie przesadzaj z tempem, pracuj bezpiecznie! Amazon wmawia pracownikom, aby mieli obsesję na punkcie klientów. Dlatego, szczególnie w okresie Piniaty, dołóżmy wszelkich starań, aby produkty docierały do nich w idealnym stanie.

Według informacji podawanych przez firmę pomoże nam w tym dokładne przemyślenie każdej wykonywanej w pracy czynności (wskazówki na drugiej stronie). W ten sposób zapewnimy najwyższe standardy, gwarantujące satysfakcję klientów.

Bezpieczna paczka zawiera w sobie dodatkowy, bezcenny ładunek – bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy są POŚPIECH, PRESJA ZE STRONY PRZEŁOŻONYCH I RUTYNA! Pracując jak szaleni zapominamy o instrukcjach, przepisach, ostrożności, zbyt dużym obciążeniu fizycznym, konieczności uzupełnienia płynów, odpoczynku od rutyny. Zapominamy o naszym zdrowiu.

Tymczasem każdej czynności należy poświęcić odpowiednio dużo czasu, by mieć pewność, że została wykonana z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i jakości. Każdy klient spodziewa się, że jego paczka będzie starannie spakowana – w bezpiecznych warunkach pracy i za godną płacę! Dlatego zachęcamy do udziału w akcji BEZPIECZNA PACZKA! Uczestniczą w niej także pracownicy Amazona z Niemiec i Francji.

Ogłaszamy w tych dniach „safety hours” czyli „bezpieczne godziny”!

Najbezpieczniej pracujących Amazończyków firma powinna nagrodzić. Przy większym zaangażowaniu załogi – nawet wyższą podwyżką!

Pamiętaj! W Amazonie najważniejsze jest bezpieczeństwo i nasze zdrowie, a nie wydajność!


Wskazówki dla wszystkich:

 • nie zapominaj o regularnym piciu wody
 • nie wahaj się iść do toalety
 • wykorzystaj cały czas przerw (15 lub 30 min) na wypoczynek
 • sprawdż MINIMALNE cele dla działu, na którym pracujesz
 • sprawdzaj towar z sześciu stron, jego stan, ilość zapakowanych sztuk itd.;
 • czytaj każdy kod kreskowy i sprawdzaj zgodność produktu z opisem na ekranie
Pack/Rebin/AFE:
 • nie pracuj na nieprzystosowanym do tego stanowisku
 • jeśli brakuje Ci kartonów, papieru, towaru lub zalegają obok Ciebie gotowe paczki, zapal andon i czekaj
 • nie pozwalaj na zastawanie stanowiska totami
 • nie pobieraj totów z innych linii
 • gdy zrebinujesz cały wózek i masz gotową ściankę włącz andon i czekaj
 • na AFE pobieraj large z tylnich ścianek pojedynczo, aby nie wpadły Ci z rąk
Pick/ ICQA:
 • zachowaj dystans między wózkami, poruszaj się spokojnie, pamiętaj o zachowaniu zasad pierwszeństwa na wieży
 • zamknij tot, kiedy tylko robi się ciężki
 • zgłaszaj przeładowane lokalizacje
 • nie odkładaj produktów z „pralek” na podłogę podczas liczenia
 • zachowaj odpowiednią postawę przy noszeniu totów
Stow:
 • zachowaj odpowiedni dystans między wózkami
 • szukaj odpowiedniego miejsca dla ciężkich przedmiotów
 • stosuj się do zasad odnośnie pierwszeństwa na wieży
Ship/Dock:
 • bezpiecznie transportuj paczki i palety po magazynie lub do ciężarówek
 • używaj wózka tylko wtedy, gdy jesteś na niego zalogowany
 • gdy masz problemy techniczne, nie używaj paleciaka ani wózka, zawołaj przełożonego
Receive:
 • jeśli kartony są cięższe niż 15 kg, zgłoś to asystentowi linii
 • kartony wazące między 12 a 15 kg powinny mieć naklejkę „ciężka paczka” („heavy box”) i nie powinny ich podnosić kobiety
 • zgłaszaj, jeśli z górnego lub dolnego taśmociągu wypadają puste bądź pełne kartony

Déclaration finale de la réunion transnationale avril 2017

Déclaration finale de la réunion transnationale des travailleurs d’Amazon à Poznań, les 21, 22, 23 avril 2017

Amazon fait tout pour que ses employés dans les entrepôts et les centres de livraison travaillent dans des conditions qui les rendent malades et les usent en quelques années.

En Pologne en 2016, les conditions restrictives du droit du travail ont empêché l’action d‘ une grève au sein d‘ Amazon, alors que plus de 2000 travailleurs avaient voté lors du référendum décidant de celle ci. Désormais, les travailleurs qui se battent se font licencier sous prétexte de faible productivité ou de maladie.

En France, la politique sociale d’Amazon s’efforce de bloquer les salaires.

En Allemagne également, Amazon profite de l’usure physique des travailleurs comme prétexte de licenciement et de non renouvellement des contrats, le management n’hésitant pas à mettre la pression afin que les salariés signent des accords de rupture de leur contrat de travail. Les grèves organisées par le syndicat Ver.di continuent mais n’ont pas été en mesure de gagner la bataille concernant la reconnaissance de la convention collective.

Dans tous les cas, la gestion d’Amazon qui a réalisé des bénéfices records l’année dernière a montré qu’elle considère les travailleurs comme un moyen de maximiser ses profits.

La résistance des militants et la volonté d’organiser des grèves au sein des services d’Amazon restent difficiles car, sans une large résistance internationale, cette compagnie d’exploitation mondiale reste en capacité de transférer le traitement des commandes vers différents sites et pays, limitant ainsi les impacts des grèves.

En conséquent, une lutte efficace contre Amazon doit être combative et coordonnée au niveau transnational tout en tenant compte des différentes expériences des travailleurs.

C’est pourquoi les travailleurs et les membres des groupes de soutien de Pologne, France d’Allemagne et d’Italie se sont rencontrés à Poznań du 21 au 23 avril afin d‘ échanger à propos de leurs expériences.

Comme lors des réunions précédentes en 2015 et 2016, les appartenances syndicales et mandats syndicaux n’ont joué aucun rôle car, pour l’ensemble des participants, c’était une rencontre auto-organisée au-delà de la hiérarchie des structures organisationnelles.

Plus encore qu’au cours des réunions de 2015 et 2016, l’accent a été mis sur les stratégies de lutte. En raison de la variation qui peut être considérable concernant les salaires et des différences juridiques entre les pays, les points de rapprochement les plus évidents ne se situaient pas au niveau des conventions collectives ou des revendications salariales, mais des conditions de travail despotiques ainsi qu’aux problèmes de santé auxquels sont confrontés les travailleurs dans l’ensemble des sites d’Amazon.

Les participants ont décidé d’insérer l’ensemble de ces conditions au centre d’une campagne commune, «Amazon nous rend malades !» afin de faire pression sur Amazon par des journées d’action dans le but d’améliorer les conditions de travail.

Poznań, avril 2017

Final Statement of the April 2017 cross-border meeting

Final Statement of the cross-border meeting of Amazon workers in Poznań, April 21–23, 2017

Amazon still does everything to make its employees in warehouses and delivery centers work under conditions which make them sick and wear them out within a few years.

In Poland in 2016, the restrictive labour law prevented a strike at Amazon that over 2000 workers had voted for in a strike ballot. Now workers who fight back get sacked there under the pretext of low productivity or sickness.

In France Amazon tries to push through effective wage cuts.

In Germany too, Amazon uses sickness as a pretext to terminate workers, press them to sign severance agreements or fail to renew their contracts. The strikes organized by the union Ver.di continue but have not been able to win protection through a collective agreement.

In all cases Amazon’s management which made record profits last year showed that it sees workers merely as a means to profit maximization.

Resistance at militant and strike-willing Amazon locations remains difficult because without broad international resistance the globally operating company will be able to transfer the processing of orders to other warehouses and countries, thereby avoiding the impacts of strikes.

Therefore, an effective struggle at or against Amazon needs to be fought and coordinated across borders and has to consider the different experiences of workers.

That’s why Amazon workers and supporters from Poland, France, and Germany met in Poznań from April 21 to 23 to exchange their experiences.

As during the previous meetings in 2015 and 2016 union memberships or mandates played no role because for the participants this is about a self-organized communication beyond hierarchical organizational structures.

Even more than during the meetings in 2015 and 2016 this time the focus was on strategies of fighting back. Because of widely varying wages and legal situations between locations in different countries, the most obvious common reference points were not collective agreements or wage demands but the despotic and sickening working and health conditions faced by workers in all Amazon locations.

The participants decided to put these conditions in the center of a common campaign “Amazon makes us sick!” and to put pressure on Amazon through action days in order to improve the conditions.

Poznań, April 2017

 

Abschlusserklärung des grenzübergreifenden Treffens April 2017

Abschlusserklärung des grenzübergreifenden Treffens von Amazon-Arbeiter_innen  in Poznań am 21.–23. April 2017

Nach wie vor setzt Amazon alles daran, seine Arbeiter_innen in den Warenlagern und Versandzentren unter Bedingungen zu beschäftigen, die sie krank machen und in wenigen Jahren verschleißen.

In Polen hat das restriktive Arbeitsrecht 2016 einen Streik bei Amazon verhindert, für den bei der Streikurabstimmung über 2000 Beschäftigte gestimmt hatten. Nun werden Arbeiter_innen, die sich wehren, dort mit Kündigungen wegen angeblich schlechter Leistung und wegen Krankheit aus dem Betrieb gedrängt.

In Frankreich versucht Amazon, faktische Lohnsenkungen gegen die Arbeiter_innen durchzusetzen.

Auch in Deutschland werden Amazon-Arbeiter_innen wegen Krankheit gekündigt, zur Unterzeichnung von Aufhebungsverträgen gedrängt oder ihre befristeten Verträge nicht verlängert. Die von der Gewerkschaft Ver.di organisierten Streiks gehen zwar weiter, aber ohne dass sie tarifvertragliche Absicherungen durchsetzen konnten.

In allen Fällen beweist das Amazon-Management, das erst letztes Jahr Rekordgewinne verzeichnen konnte, dass es Arbeiter_innen nur als Mittel zur Gewinnmaximierung betrachtet.

Der Widerstand an kämpferischen und streikbereiten Amazon-Standorten bleibt schwierig, denn solange der Widerstand nicht eine gewisse internationale Breite gewinnt, kann das global agierende Unternehmen die Bearbeitung von Bestellungen in andere Warenlager und Länder verschieben und dadurch Streikwirkungen ausweichen.

Ein effektiver Kampf bei und gegen Amazon muss deshalb über die Grenzen hinweg geführt und koordiniert werden und dabei die verschiedenen Erfahrungen der Arbeiter_innen berücksichtigen.

Vom 21. bis 23. April trafen sich deshalb in Poznań Amazon-Arbeiter_innen und Unterstützer_innen aus Polen, Frankreich und Deutschland, um ihre Erfahrungen auszutauschen.

Wie schon bei vorherigen Treffen 2015 und 2016 spielten Gewerkschaftsmitgliedschaften oder -mandate keine Rolle, weil es den Beteiligten um eine selbstorganisierte Kommunikation jenseits hierarchischer Organisationsstrukturen geht.

Noch mehr als bei den Treffen 2015 und 2016 lag der Fokus diesmal auf gemeinsamen Strategien zur Gegenwehr. Aufgrund der großen Unterschiede im Lohnniveau und der rechtlichen Situation zwischen den Länderstandorten sind die naheliegendsten gemeinsamen Bezugspunkte nicht Tarifverträge oder Lohnforderungen, sondern die despotischen und krankmachenden Arbeits- und Gesundheitsbedingungen, mit denen alle Amazon-Beschäftigten unabhängig vom Standort konfrontiert sind.

Die Teilnehmer_innen entschieden, diese Bedingungen zum Thema einer gemeinsamen Kampagne „Amazon macht uns krank!“ zu machen und an Aktionstagen Druck auf Amazon auszuüben, damit sich die Lage verbessert.

Poznań, April 2017

Encuentro internacional de trabajadores de Amazon

Trabajadores de Amazon de Alemania, Polonia y Francia nos invitan a un encuentro internacional de trabajadores en Poznan, Polonia, del 21 al 23 de Abril.

La reunión es continuación del intercambio entre trabajadores de los almacenes de Amazon sobre nuestra supervivencia cotidiana y resistencia en el trabajo. Desde 2015, nos hemos encontrado unas pocas veces en Alemania, Polonia y Francia.

Este intercambio ya ha contribuido en acciones comunes repartiendo panfletos acerca de las demandas de los compañeros,dando apoyo durante las huelgas, difundiendo información en los medios y alentando el empoderamiento de los participantes.

Nuestro grupo de trabajo está abierto a todos los trabajadores, sin prestar atención a las etiquetas de sindicato o nacionalidad.

Estamos conectados día a dia a través de la circulación de mercancías, por eso necesitamos compartir nuestras experiencias en el trabajo y en la autoorganización, así como los problemas similares que tenemos: condiciones precarias, contratos temporales, presión de los ritmos de trabajo y los feedbacks, control premanente a través de escáneres y ordenadores, etc…

Queridos carretilleros, conductores, empaquetadores, receptores, mozos de almacén, es el momento para dedicarnos a nuestros propios intereses y no al de la empresa.

Sabemos que la lucha en Amazon sólo se puede ganar internacionalmente.

Asuntos sobre la organización.

Horarios: Empezamos el viernes 21/04 a las 7pm con un encuentro abierto; el sábado 22/04 la reunión empezará a las 9am y todo el último día, por la tarde, nos divertiremos y haremos historia (no trabajo)! Domingo 23/04 Por la mañana habrá tiempo para los acuerdos organizacionales. La reunión finalizará hacia el medio día del domingo.

Idiomas: En la reunión hablaremos polaco, alemán, francés e inglés. Todas las lenguas son bienvenidas. Invitaremos intérpretes para que todo el mundo pueda tomar parte.

Dinero: El encuentro es gratuito, por supuesto, pero recomeremos donaciones para comidas y bebidas.

Hospedaje: Puedes estar en hostels (aprox. 5€/noche). Organizaramos la reserva después de que te registres y te mandaremos más información sobre el hostal, el lugar del encuentro, etc.

Registrarse:

Te pedimos que te registres lo antes posible por email en: amaworkers (at) openmailbox.org

Para más información y traducciones de esta invitación ve a: amazing workers