Medzinárodné stretnutie pracujúcich Amazonu

11 – 13. septembra v Poznani Nazdar, kolegovia! Pracujúci Amazonu z Poľska a Nemecka pozývajú na stretnutie a diskusiu o naštvanosti pracujúcich, bojoch na pracoviskách a organizovaní. Odkedy Amazon otvoril svoje prvé Fulfillment Centrum (FC) v nemeckom Bad Hersfelde v roku 1999, manažment sa vyhráža zatvorením prevádzky. Medzičasom však firma otvorila osem nových FC v … Continue reading Medzinárodné stretnutie pracujúcich Amazonu

Incontro internazionale delle lavoratrici / dei lavoratori Amazon

11-13 settembre a Poznan Lavoratrici e lavoratori di Amazon invitano a un incontro e dibattito sulla rabbia e lotte operaie e come organizzarsi. Dal quando Amazon aprí il suo primo „Fulfillment Center“ (FC) a Bad Hersfeld nei 1999, il management ha ripetutamente minacciato di chiuderlo. Nel frattempo ha aperto otto nuovi Centri di Fulfillment in … Continue reading Incontro internazionale delle lavoratrici / dei lavoratori Amazon

International Amazon Workers Meeting

11-13 September in Poznań Hi there workmates! Amazon Workers from Poland and Germany are inviting to a meeting and debate about workers' anger, workplace struggles and organising. Ever since Amazon opened its first German Fulfillment Center (FC) in Bad Hersfeld in 1999 management have been threatening to shut down the plant. In the meantime however it has opened … Continue reading International Amazon Workers Meeting