Rencontre internationale des travailleurs d’Amazon

Les travailleurs d'Allemagne, de Pologne et de France d'Amazon lancent une invitation à une réunion internationale des travailleurs à Poznan, en Pologne, du 21 au 23 avril 2017. La réunion se déroule dans le cadre de l'échange international des travailleurs des entrepôts d'Amazon au sujet de notre survie quotidienne et notre résistance au travail. Depuis … Continue reading Rencontre internationale des travailleurs d’Amazon

Międzynarodowe Spotkanie Pracowników Amazona

Pracownicy i pracownice Amazona z Niemiec, Polski i Francji zapraszają na Międzynarodowe Spotkanie Pracownicze w dn. 21-23 kwietnia 2017 r. w Poznaniu Jest to kontynuacja międzynarodowej wymiany pomiędzy osobami zatrudnionymi w magazynach Amazona, na temat codziennego trudu pracy i codziennej pracowniczej walki. Od 2015 r. przedstawiciele załogi z Niemiec, Polski i Francji spotkali się już … Continue reading Międzynarodowe Spotkanie Pracowników Amazona

Grenzübergreifendes Treffen von Amazon-Arbeiter_innen

Amazon-Arbeiter_innen aus Deutschland, Polen und Frankreich laden zu einem grenzübergreifenden Treffen in Poznań, Polen, ein, das vom 21. bis zum 23. April 2017 stattfinden wird. Das Treffen setzt den grenzübergreifenden Austausch fort, den Arbeiter_innen aus Amazons Warenlagern über ihre täglichen Bedingungen und ihren Widerstand führen. Seit 2015 haben wir uns mehrere Male in Deutschland, Polen … Continue reading Grenzübergreifendes Treffen von Amazon-Arbeiter_innen

Medzinárodné stretnutie pracujúcich Amazonu

Zamestnanci Amazonu z Nemecka, Poľska a Francúzska srdečne pozývajú na Medzinárodné stretnutie v Poznani (Poľsko) v dňoch 21. – 23. apríla 2017. Podujatie je ďalším v rade medzinárodných stretnutí zamestnancov skladov Amazonu, ktoré sa týkajú nášho každodenného života a odporu v práci. Od roku 2015 sme sa niekoľkokrát stretli v Nemecku, Poľsku a Francúzsku. Tieto … Continue reading Medzinárodné stretnutie pracujúcich Amazonu

International Amazon Workers’ Meeting

Amazon Workers from Germany, Poland and France are inviting to an International Workers Meeting in Poznan, Poland, April 21 to 23. The meeting continues the international exchange of Amazon warehouse workers on our everyday survival and resistance at work. Since 2015, we have met a few times in Germany, Poland and France. This exchange already … Continue reading International Amazon Workers’ Meeting