Międzynarodowe Spotkanie Pracowników Amazona

11-13 września w Poznaniu
Witajcie koledzy!

Pracownicy i pracownice Amazona z Polski i z Niemiec zapraszają na spotkanie i dyskusję na temat niezadowolenia i walk pracowniczych oraz organizowania się.

Od otwarcia pierwszego Fulfillment Centrum w Bad Hersfeld w 1999 r. Amazon ciągle grozi zamknięciem zakładu. W tym czasie firma jednak otworzyła osiem nowych FC w Niemczech, cztery we Francji, jeden we Włoszech, trzy w Polsce (od września 2014 r.) i jeden w Czechach (w 2015 r.).

W ostatnich dwóch latach doszło do ponad 20 strajków w niemieckich i francuskich FC. Strajki te i inne akcje są dla Amazona bolesne i już doprowadziły do poprawy warunków pracy i do powolnego wzrostu płac w niektórych FC. Na te akcje pracodawca odpowiada jednak przesuwaniem pracy do innych FC w Niemczech albo zagranicę do Francji i Polski.

Poza tym ciągle są rozpowszechniane fałszywe informacje o płacach, normach pracy i premiach w innych FC. Nie chcemy, żeby pracodawca nas oszukiwał, ani żeby nastawiał nas przeciwko kolegom z sąsiednich krajów.

Dlatego zapraszamy na wspólne spotkanie, aby się wzajemnie poznać i zorganizować ponad granicami. Chcemy rozmawiać o szczegółach dotyczących płac, premii i norm oraz porównywać sytuacje w różnych FC. Chcemy zbierać informacje o różnych akcjach protestacyjnych, np. koszulki z hasłami, petycje, „informowanie TIRowców“, strajki. Chcemy też dyskutować o tym, które akcje były skuteczne i jakich błędów możemy uniknąć następnym razem. Na końcu będziemy rozmawiać o międzynarodowej koordynacji naszych akcji w przyszłości.

Przebieg spotkania:

Spotkanie zacznie się w piątek po południu wspólną akcją ulotkową w Poznaniu. W piątek wieczorem zapraszamy na otwarte dla publiczności i mediów zebranie, na którym będziemy informować o sytuacji w różnych FC. Chcemy też wspólnie dyskutować z pracownikami z innych zakładów oraz z wszystkimi zainteresowanymi, w tym oczywiście z przyszłymi pracownikami Amazona.

W sobotę i w niedzielę będziemy dyskutować na przemian wszyscy wspólnie i w mniejszych grupach roboczych.

Języki:

Spotkanie odbędzie się po polsku, niemiecku, francusku i angielsku. Wszystkie języki są mile widziane. Zaprosimy wielu tłumaczy.

Amazon workers united!


Plan:

Piątek 11 września

19:30-22:00

PREZENTACJA otwarta dla wszystkich

„Problemy i protesty pracowników Amazona w Polsce, Niemczech i we Francji“–

opowieści pracowników z różnych centrów dystrybucyjnych Amazon o tym, co chcemy zmieniać i jak się organizujemy

Zapraszamy na otwarte dla publiczności i mediów spotkanie, na którym będziemy informować o sytuacji w różnych FC. Chcemy też zaprosić pracowników z innych zakładów oraz wszystkich zainteresowanymi, w tym oczywiście przyszłych pracowników Amazona i agencji!

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski.

Nie ma biletów ani wejściówek.

Miejsce: Teatr Ósmego Dnia, wejście od ul. Ratajczaka 44 (II piętro)

Sobota 12 września

11:00-12:00

PROTEST/HAPPENING

„Nie jesteśmy robotami!“

Pracownicy Amazona razem o lepsze warunki pracy!

Miejsce: pl. Wolności, przy schodach Arkadii

12:00-18:30

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PRACOWNIKÓW AMAZONA

12:00-13:15 Część zapoznawcza
13:30-15:00

Blok poświęcony naszym problemom

Dyskusja w grupach nt. wynagrodzeń, premii, norm, feedbacków, naszych obaw, rotacji, agencji pracy, strategii firmy wobec działań pracowników

15:00-16:00 Przerwa obiadowa
16:00-17:30

Blok poświęcony organizowaniu się

Prezentacje z różnych krajów na temat strategii, skutecznych narzędzi i wyzwań

17:45-18:30 Podsumowanie dnia

Miejsce: Teatr Ósmego Dnia, wejście od ul. Ratajczaka 44 (II piętro)

21:00

Część towarzyska

Miejsce: klubokawiarnia Meskalina, Stary Rynek 6

Niedziela 13 września

10:00-14:00

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PRACOWNIKÓW AMAZONA

10:00-11:30

Blok poświęcony wspólnym planom

Kolejne spotkania i kampanie – dyskusja w grupach

11:45-14:00 Podsumowanie

Miejsce: Teatr Ósmego Dnia, wejście od ul. Ratajczaka 44 (II piętro)

14:00

Lunch

Sprawy organizacyjne:

 • Noclegi: 2 noce w hostelu włącznie z śniadaniem ok. 80-100 zł (20-25 e)
 • Koszty: Składka za wyżywienie ok. 40 zł (10 e)
 • Koszty podróży: Każda grupa płaci za siebie
 • Termin zgłoszenia: Do 28 sierpnia 2015 r.

Rejestracja pod: sign.up.for.meet@gmail.com

Więcej informacji na : infozumtreffen@gmail.com

Werbeanzeigen

La première rencontre des travailleurs d’Amazon

Du 11 Septembre jusqu’au 13 Septembre à Poznań

Bonjour collègues!

Les travailleurs d’Amazon de Pologne et d’Allemagne invitent à la rencontre internationale et à participer à l’échange sur les problèmes, les luttes et les expériences de s’organiser.

Depuis l’ouverture du premier Fullfillment Center à Bad Hersfeld en 1999, le management menace de fermer l’entrepôt. Mais depuis, huit FC nouveaux étaient établis en Allemagne, quatre en France, un en Italie, et depuis Septembre 2014 trois à Pologne et une dans la République tchèque. Amazon menace encore avec les fermetures, mais en fait, il établit des capacités nouvelles pour prendre de l’expansion et pour dérouter le volume pendant les grèves.

Dans les deux années dernières, il y avait plus de 20 grèves seulement dans six FC allemands et des FC français. Ces grèves et d’autres formes de lutte ont déjà affecté Amazon et ont conduit aux améliorations des conditions de travail et à une augmentation des salaires dans certains FC. Pour réagir aux actions syndicales, Amazon déroute le volume aux autres FC, en l’espace d’Allemagne, mais aussi vers Pologne et France. En plus, des informations fausses sont dispersées concernant les salaires, les normes de travail et les primes dans les autres FC.

Nous ne voulons plus écouter les mensonges de la gestion et nous avons assez qu’Amazon se servie d’un FC contre l’autre, des collègues d’un pays contre les collègues du pays voisin. C’est pourquoi, nous invitent à une rencontre commune pour faire la connaissance et pour s’organiser ensemble à travers les frontières des nations. Nous voulons comparer les détails du salaire, les primes et les chiffres et la situation générale dans les FCs différentes. En plus, nous voulons ramasser les actions divers: les actions avec des T-Shirt, les pétitions, la façon d’informer les conducteurs des camions sur notre lutte, les grèves… Nous voulons aussi discuter, quelles actions avaient du succès et comment nous pouvons les améliorer et éviter des fautes la prochaine fois. Enfin, nous voulons trouver une façon comment nous pouvons communiquer plus effectivement pendant les actions à venir.

Le déroulement:

Au début, il y aura une action commune à Poznań Vendredi l’après-midi. Pour le soir, on invite à un rassemblement publique pour raconter sur les situations dans les FCs différents et pour discuter avec des ouvriers et des ouvrières des autres entreprises, aves les gens intéressés et, bien sûr, avec des travailleurs d’Amazon à venir. Samedi et Dimanche nous discutons tous ensemble et dans des groupes de travail.

Les langues:

Nous parlons Polonais, Allemand, Français et Anglais et toutes les langues sont bienvenues. Nous invitons beaucoup de traducteurs.

Amazon workers unite!

Déroulement:

Vendredi: 11 Septembre

 • Arrivé jusqu’au 14 heures
 • 16 heures: action commune
 • 19:30 Discussion publique: Les luttes syndicales à Pologne, en France et en Allemagne

Samedi 12 Sep

 • 11 heures: Action commune
 • 12 heures: Discussion et groupes de travail
 • Le soir: repas et boissons

Dimanche 13 Sep

 • 10 heures: groupes de travail continués
 • 13 heures: Discussion finale

Informations organisationnelles:

 • Hébergement: deux nuits dans un hébergement avec un petit déjeuner coûtent 20 Euro
 • Coûts: 10 par jour pour les repas, boissons etc.
 • Frais de déplacement: chaque groupe doit s’organiser soi-même
 • Date limite: 28 août 2015

Identifiez-vous ci-dessous: sign.up.for.meet@gmail.com

plus d’informations sur la réunion: infozumtreffen@gmail.com

Brief der Inicjatywa Pracownicza

Brief der Gewerkschaftssektion der Inicjatywa Pracownicza an die Kollegen in Deutschland

Der Konflikt zwischen Belegschaft und Arbeitgeber bei Amazon in Poznan schwelt bereits seit einigen Monaten. Schon vor geraumer Zeit haben die in der Gewerkschaft Inicjatywa Pracownicza [ip – Arbeiterinitiative] organisierten Arbeiterinnen und Arbeiter auf etliche Probleme aufmerksam gemacht. Hunderte von Arbeiterinnen und Arbeitern haben Petitionen gegen Sonntagsarbeit, steigende Normen, zu niedrige Löhne und zuletzt gegen Änderungen der Arbeitszeit unterschrieben.

Am 24. und 25. Juni lief das Fass über, als die Schichten von zehn auf elf Stunden verlängert wurden, während die Belegschaften in den deutschen Amazon-Zentren streikten. Die Arbeiterinnen und Arbeiter in Poznan waren über diesen Streik im Bilde, da die IP im Betrieb Flugblätter verteilt hatte, in denen sie die Forderungen von Ver.di, der Gewerkschaft der deutschen Amazon-Arbeiter, vorstellten. Am schwarzen Brett der IP hingen auch Bilder von Streikkundgebungen in Deutschland. Die VertreterInnen der IP trugen in Poznan Streik-T-Shirts mit dem Slogan „Pro Amazon mit Tarifvertrag“, die sie von Ver.di-Aktivisten erhalten hatten (der Tarifvertrag ist die Hauptforderung der Streikenden). Auf Straßenbrücken in Sady [dem Vorort von Poznan, in dem das Amazon-Lager steht] wurden Transparente aufgehängt, auf denen zu lesen war: „Wir unterstützen die Streiks bei Amazon in Deutschland.“

In der Nachtschicht vom 24. auf den 25. Juni beschloss ein Teil der Belegschaft in Poznan (während der elften, wegen des Streiks in Deutschland angesetzten Arbeitsstunde) spontan seine Solidarität zu zeigen und seine Unzufriedenheit mit den allgemeinen Arbeits und Lohnbedingungen bei Amazon in Poznan durch langsameres Arbeiten auszudrücken. Andere weigerten sich, während des Streiks in Deutschland zu arbeiten, und reichten kurzfristig Urlaub ein, um nicht zum Streikbrecher zu werden.

Wir kennen nicht die jeweiligen Gründe aller an den Ereignissen in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni Beteiligten. Die Ursache für die spontane Reaktion und dafür, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter die Dinge in die eigenen Hände genommen haben, sehen wir jedoch in der arbeiterfeindlichen Politik von Amazon und in der Tatsache, dass der Arbeitgeber die bisherigen Forderungen der Arbeiterinnen und Arbeiter in Poznan ignoriert hat.

Nach den Protesten wurden in den letzten Tagen eine Reihe von Disziplinargesprächen durchgeführt. Dabei wurden bisher mindestens fünf Arbeiter und Arbeiterinnen (vor allem Frauen aus der Abteilung Pick) von der Arbeit freigestellt (bei Lohnfortzahlung). Dazu hat die Inicjatywa Pracownicza am 25. Juni folgende Erklärung herausgegeben:

„Nachdem die Betriebsübergreifende Kommission der OZZ Inicjatywa Pracownicza durch Arbeiter von der Freistellung von mindestens vier Arbeitern erfahren hat, verlangen wir Aufklärung über die Gründe. Soweit uns bisher bekannt ist, steckt hinter diesen Aktionen einzig und allein der Versuch des Arbeitgebers, Druck auf die Belegschaft auszuüben, welche spontan ihre Unterstützung für den Streik bei Amazon Deutschland und die Forderungen unserer deutschen Kolleginnen und Kollegen gezeigt hat. Repressionen werden die Stimmung in der Poznaner Belegschaft von Amazon aber nicht beruhigen, sondern den schwelenden Konflikt erst recht anheizen. Daher fordern wir das Management auf, die Freistellung der Amazon-Arbeiter und -Arbeiterinnen zurückzunehmen und mit der OZZ Inicjatywa Pracownicza Gespräche über die Verbesserung der Arbeits- und Lohnbedingungen aufzunehmen.“

Am 28. Juni wurde eine weitere Arbeiterin freigestellt. Von anderen Arbeitern haben wir erfahren, dass bei anderen Disziplinargesprächen mit Vertretern des Managements den teilnahmeberechtigten Mitgliedern der IP die Anwesenheit verweigert wurde. Die IP fordert den sofortigen Stopp dieser ungesetzlichen und gegen die Interessen der Gewerkschaftsmitglieder gerichteten Aktionen.

Unter dem Eindruck der Protestaktionen und der Reaktion von Amazon sind der IP übrigens in den letzten Tagen mehr als dreißig weitere Arbeiterinnen und Arbeiter beigetreten.

Die Inicjatywa Pracownicza spricht den laufenden und zukünftigen Streiks unserer in der Gewerkschaft Ver.di organisierten Kolleginnen und Kollegen bei Amazon Deutschland ihre Unterstützung aus. Wir fordern von Amazon in Polen die Rücknahme der Freistellungen und die Beendigung der Einschüchterung der Belegschaft. Andernfalls sind wir zu Protestaktionen gezwungen. Wir fordern die polnischen und deutschen Arbeiter und Arbeiterinnen zur Einheit auf. Unser gemeinsames Ziel ist der Kampf um Würde, bessere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne – über die Grenzen hinweg!

Liste der Forderungen an Amazon in Poznan/Polen

Die Betriebsübergreifende Kommission der OZZ Inicjatywa Pracownicza bei AMAZON Fulfillment Poland Sp. z o.o. hat am 26. Juni 2015 gemäß Art. 1 und Art. 7 des Gesetzes über die Beilegung von kollektiven Arbeitskämpfen folgende Forderungen an den Arbeitgeber gestellt:

1. Erhöhung des Stundengrundlohns auf mindestens 16 Zloty brutto.

2. Einführung von Zuschlägen nach Betriebszugehörigkeit.

3. Einführung von Arbeiteraktien.

4. Einführung von Einsatzplänen auf Jahresbasis.

5. Einführung einer an die reale Pausenzeit angepassten Pausenzeitregelung.

Falls Amazon diese Forderungen nicht erfüllt, befindet sich die Gewerkschaft ab dem 4. Juli 2015 im Arbeitskampf mit dem Arbeitgeber. In dem Fall werden in den nächsten Wochen Verhandlungen stattfinden. Falls die Parteien nicht zusammenkommen, wird eine Schlichtung durch einen externen Schlichter stattfinden.

Bei fehlendem Verhandlungsfortschritt hat die Gewerkschaft das Recht zu einem zweistündigen Warnstreik. Falls am Ende keine Einigung erzielt wird, hat die Belegschaft das Recht, offiziell zu streiken.

Brief (Als PDF)